Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  59295.337$

Yılbaşı - Takvimler

01 Ocak 2014, Çarşamba 19:53
Dünya’da farklı takvimler uygulanmaktadır. Ancak evrensel genel kabul gören ve uygulanan takvim Miladi takvimdir. 1 Ocak günü de Miladi takvimin ilk günüdür.\r\n \r\n2014 Miladi yılı (Hıristiyan takvimi başlangıcı; 0 yılı)\r\n1392 Hicri yılı (İslam takvimi başlangıcı; İÖ 622 yılı)\r\n5775 Musevi yılı (Yahudi takvim başlangıcı; İÖ 3761 yılı)\r\n3014 Hindu yılı (Hindu takvimi başlangıcı; İÖ 1000 yılı)\r\n4712 Çin Yılı ( Çin takvimi başlangıcı; MÖ.2698 yılı).\r\n6018 Yaratılışçı yılı (Yazı bulunma takvim başlangıcı; MÖ. 4004 yılı)\r\n \r\nZaman; genel olarak olay ve olguların geçtiği, geçmekte olduğu ve geçeceği süreye denir.\r\nİnsanlar zamanı ölçerken; ölçü aracı olarak Güneş'i ve Ay'ı gözlemişlerdir.\r\nTakvim; zaman ölçü birimidir.\r\nTakvim; zamanı, Dünya ve Ay'ın hareketlerine göre gün, ay, hafta, yıl gibi belirli bölümlere ayırma sistemidir. Zaman ölçü birimleri olarak astronomik olaylar (yıl-ay-gün) temel alınmıştır.\r\n \r\nToplumlar; ekonomik, coğrafi ve kültürel değerlerinden ve ihtiyaçlarından esinlenerek ve bu ölçü birimlerini kullanarak farklı takvimler oluşturmuşlardır.\r\n \r\nTakvimler; toplumlara göre fazla ve çeşitli olsa da temel olarak iki gruptur.\r\n \r\nGüneş yılını esas alan takvimler; Dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüş süresini ( 365 gün, 6 saat) bir yıl olarak kabul eden takvimlerdir. İlk defa Mısır'da kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan miladi takvimin temelidir. \r\n \r\nAy yılını esas alan takvimler; Ay’ın Dünya etrafında 12 kez dönmesini (12 x 29.5 =354) esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere Ay takvimi diyoruz. İlk defa Mezopotamya'da Sümerler tarafından kullanılmıştır. Hicri takvimin temelidir. \r\n \r\nİslam'dan önceki Türklerin kullandıkları; On iki Hayvanlı Türk Takvimidir. \r\nOn iki Hayvanlı Takvim 'in Türkler 'e özgü olması, Türkler'in çok eski dönemlerden itibaren astronomi bilimi ile yakından ilgilendiklerini gösterir. Güneş yılını esas alır. Buna göre bir yıl, 365 gün, 5 saatten biraz fazladır. Her yıla bir hayvan adı verilmiş,12 yıl bir dönem kabul edilmiş, aylar; birinci ay, ikinci ay... olarak adlandırılmıştır. Bu takvimde yılbaşı 22 Aralık'tır. Bu takvimde tarih başlangıcı yoktur. Bu takvimi Türklerin yanı sıra Moğollar, Çinliler, Hintliler ve Tibetliler de kullanmışlardır. Halen Orta Asya'da bazı topluluklar tarafından kullanılmaktadır. \r\n \r\nOsmanlı'da önce Hicri Takvim, sonra da 1 Mart'ı yılbaşı kabul eden Mali Takvim kullanıldı. \r\n \r\nTürkiye’de;1 Ocak 1926'dan başlayarak Gregoryen Takvim benimsendi. \r\n \r\nGregorien (Miladi) takvim:\r\nRoma'da Papa XIII. Gregorius'un 1582 yılında Jülyen Takviminde görülen düzensizliğin giderilmesi ile kabul edilen takvime Gregorien (milâdî) Takvimi denir. \r\n \r\nGregorien Takvimi; Fransa'da 1582 yılında kabul edilerek, 9 Aralık 1582'den hemen 20 Aralık'a geçilmiştir. İngiltere; 1752 yılının 3 Eylül günü kabul ettiği bu takvimle doğrudan 14 Eylül gününe geçmiştir. \r\n \r\nProtestan Almanların yeni takvimi kabulü 1700 - 1775 yıllarında olur. \r\nOrtodoks Kilisesi ise takvimi bazı değişikliklerle gönülsüz benimser. Ama Paskalya ve Noel'i farklı hesaplamaktan vazgeçmez. Sadece Finlandiya Ortodoks Kilisesi, Gregoryen takvimini kabul eder. Kudüs, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan'daki Aynaroz Kiliseleri ise kabul etmez. \r\nBazı Hıristiyan tarikatları ise; Hz. İsa'nın bugün kabul edilen doğumundan yaklaşık 6 yıl önce doğduğu, 36 yıl yaşayıp Milat'tan sonra 30 yılında çarmıha gerildiğini iddia etmektedir. \r\n \r\nİslâm dünyasında yaygın olarak Hicri ve Miladi Takvim birlikte kullanılmaktadır \r\nÇin ve Hind'in takvimi de farklıdır. \r\n \r\nİbrani Takvimi farklıdır. Mısır'dan Çıkışla başlatılır. Bu ise 5751 tarihidir. \r\nDünyadaki bütün takvimler; dini bir temele oturur. \r\n \r\nRoma takviminde aylar: gündüz ve gecenin eşit olduğu, hayatın başlangıç zamanı olarak kabul edilen Martius (Mart)'tan başlatılıyordu. Aprilis (Nisan), Maius (Mayıs), Junius (Haziran), Quintilis (Temmuz), Sextilis (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım) ve December (Aralık) idi. 60 gün daha sonra Janarius (Ocak) ve Februarius (Şubat) adlı iki ay daha eklenerek takvim tamamlanır. \r\n \r\nMilâdi Takvim; ilk olarak Jülyen Takvimi, adı ile MÖ 46 yılında Roma İmparatoru Julius Sezar tarafından yapılmıştır. Bu tarihte yılbaşı Mart'tan Ocak'a alınmıştır. Romalılar daha sonra Quintilis (Temmuz) ayının adını July, Sextilis (Ağustos) ayının adı August yapılır. \r\nYahudilerin ay isimleri ise şöyle: Nisan, İjar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tişri, Kislev, Heşvan, Tevet, Şebat, Adar. \r\n \r\nTürkiye’de ay isimleri; 1 Ocak 1926'dan itibaren 3 Türkçe, 4 İbranice, 3 İngilizce, 1 Arapça, 1 Süryanice ay isimleri ile değiştirilir. \r\nMart, Mayıs, Ağustos (Batı), Şubat, Nisan, Eylül, Tammuz (İbranice) Kasım (Arapça), Haziran (Süryanice). \r\nTürkçe ay isimleri; Ocak, Ekim, Aralık.\r\nGün isimleri, Arapça ve Farsça olarak kalır.\r\n \r\nGünün Sözü: Bilgi edinmek istersen oku düşün, sorgula, uygula.