Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

Yeniden Yapılandırma Başladı

23 Ağustos 2016, Salı 13:40
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırıyor.\r\n\r\n \r\n\r\nYapılandırma,   2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran esnaf icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek.\r\n\r\n \r\n\r\n6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,  SGK alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırıyor. 2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin SGK alacakları ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca,  gecikme cezaları affedilecek,  bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç aslına eklenerek tahsil edilecek.\r\n\r\n \r\n\r\n

İdari Para Cezalarında Anaparanın Yüzde 50’si Silinecek

\r\n\r\n \r\n\r\nYapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50’si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası,  40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyecek.\r\n\r\n \r\n\r\n

36 Aya Kadar Taksit

\r\n\r\n \r\n\r\nYapılandırma kapsamında, SGK’ ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak.\r\n\r\n \r\n\r\nSGK’ ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6 taksit  (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay),  18 taksit (36) ay vade ile ödenebilecek.\r\n\r\n \r\n\r\n

Genel Sağlık Sigortası Borçları da Yapılandırma Kapsamında

\r\n\r\n \r\n\r\nYapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların,  gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek.\r\n\r\n \r\n\r\n

GSS Borçları İçin En Son Başvuru 2 Ocak 2017

\r\n\r\n \r\n\r\nGelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler. Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.\r\n\r\n \r\n\r\n

Borçlarını Yapılandıran Teşvikten Yararlanacak

\r\n\r\n \r\n\r\nKanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren; bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kapanmış işyerlerinin 50 Lirayı Aşmayan Alacakları Silinecek

\r\n\r\n \r\n\r\nKapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Yapılandırma Hangi Durumlarda Bozulur?

\r\n\r\n \r\n\r\nKanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler.\r\n\r\n \r\n\r\n

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

\r\n\r\n \r\n\r\nKanun kapsamında borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler.\r\n\r\n \r\n\r\n

Hangi Alacaklar?

\r\n\r\n \r\n\r\n2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup 19 Ağustos 2016 tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde 19 Ağustos 2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan;\r\n\r\n- Sigorta primi,\r\n\r\n- Emeklilik keseneği,\r\n\r\n- İşsizlik sigortası primi,\r\n\r\n- Sosyal güvenlik destek primi,\r\n\r\n- Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,\r\n\r\n- SGK tarafından takip edilen damga vergisi,\r\n\r\n- Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,\r\n\r\n- Genel sağlık sigortası priminin asılları\r\n\r\n \r\n\r\nBu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.\r\n\r\n \r\n\r\nYaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.\r\n\r\n \r\n