Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58730.865$

Yeni Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

03 Ocak 2014, Cuma 08:34
4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre; “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir”.\r\nAsgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu kararla, 16 yaşından büyükler ve 16 yaşını doldurmamış işçiler ayrımı kaldırılarak tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret belirlemiştir.\r\nAyrıca eski uygulamadaki asgari ücrete vergi muafiyetinde de değişiklik yapılmıştır. Asgari geçim indirimi tutarının uygulanması sonucu, evli (eşi çalışmıyor) ve 4 çocuk sahibi kişinin asgari ücrete kadar olan vergi tutarı asgari geçim indirimi yoluyla işçiye geri iade edilmekte iken yeni uygulama ile evli (eşi çalışmıyor) ve 3 çocuk sahibi kişinin asgari ücrete kadar olan kazanç için vergi ödemeyeceği (AGİ yoluyla iade) kararlaştırılmıştır. Buna ilişkin ikincil mevzuatta değişiklikler yapılacaktır.\r\nBuna göre; asgari ücret asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5 artışla aylık brüt 1.071,00 TL, aylık net 846 TL, ikinci 6 ay için yüzde 6 artışla aylık brüt 1.134,00 TL aylık net 891 TL artırılmıştır.\r\nBelirlenen asgari ücret 30.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.\r\n \r\nASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI\r\nKarar Tarihi    : 31/12/2013\r\nKarar No         : 2013/1\r\n22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2013 tarihinde başladığı çalışmalarını 31/12/2013 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı beş toplantı sonucunda;\r\n1)      Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oy birliğiyle,\r\n2)      16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2014-30/06/2014 tarihleri arasında 35,70 (otuzbeş yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında ise 37,80 (otuzyedi seksen) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,\r\n3)      16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2014-30/06/2014 tarihleri arasında 35,70 (otuzbeş yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arasında ise 37,80 (otuzyedi seksen) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,\r\n4)      İş bu kararın 4857 sayılı 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’ de yayımlanmasına oy birliğiyle,\r\nKarar verilmiştir.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n01.01.2014-30.106.2014 DÖNEMİ İÇİN ASGARİ ÜCRET\r\n\r\nASGARİ ÜCRET\r\n\r\n1.071,00\r\n\r\nSGK TABAN MATRAHI\r\n\r\n1.071,00\r\n\r\nİŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )\r\n\r\n10,71\r\n\r\nİŞÇİ SSK PAYI (%14)\r\n\r\n149,94\r\n\r\nGELİR VERGİSİ MATRAHI\r\n\r\n910,35\r\n\r\nASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - (BEKAR-ÇOCUKSUZ)\r\n\r\n80,33\r\n\r\nGELİR VERGİSİ TUTARI\r\n\r\n136,55\r\n\r\nDAMGA VERGİSİ TUTARI (% 07,59)\r\n\r\n8,13\r\n\r\nASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI \r\n\r\n305,33\r\n\r\nNET ELE GEÇEN TUTAR \r\n\r\n765,67\r\n\r\nNET ÜCRET+AGİ DAHİL TUTAR\r\n\r\n846,00\r\n\r\nİŞVEREN SSK PAYI ( % 20.5)\r\n\r\n219,56\r\n\r\nHAZİNE PAYI ( % 5)\r\n\r\n53,55\r\n\r\nİŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 )\r\n\r\n21,42\r\n\r\nİŞVERENE MALİYET\r\n\r\n1.311,98\r\n\r\nİŞVERENE MALİYET (%5 İNDİRİM SORASINDA)\r\n\r\n1.258,43\r\n
\r\n