Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67408.965$

Yarım Çalışma Ödeneği Günlük Asgari Ücretin Brütü Kadar

24 Şubat 2016, Çarşamba 16:43
6663 sayılı kanun ile ebeveynlere yeni haklar getirilerek 4857 sayılı iş kanunu 74. Maddesi yeniden düzenlendi.\r\n\r\nDüzenleme ile;\r\n\r\na. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak.\r\n\r\nb. Doğum izni sonrası, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde;\r\n\r\nBirinci doğumda 60, İkinci doğumda 120, Sonraki doğumlarda ise 180, çocuğun engelli doğması hâlinde ise 365 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.\r\n\r\nc. Bu sürelerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Yarım Gün Ödemeleri İşsizlik Ödeneğinden

\r\n\r\n \r\n\r\nİşçiye, doğum ve evlat edinme sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilecek ücretsiz izin süresince, yarım çalışma ödeneği ödenir.  \r\n\r\nÖdenek süresi, 4857 sayılı Kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır.\r\n\r\nYarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde İşsizlik Sigortası Fonundan aylık olarak ödenir.\r\n\r\n \r\n\r\nDoğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. \r\n\r\n \r\n\r\n

Yarım gün ödeneğinden yararlanabilmek için;

\r\n\r\n \r\n\r\na. İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,\r\n\r\nb. 4857 sayılı Kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması\r\n\r\nc. Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş Kur’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması\r\n\r\ngerekir.\r\n\r\nMücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. \r\n\r\nBu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.\r\n\r\nGeçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme den dolayı yarım çalışma ödeneği ödenmez.\r\n\r\nİşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.\r\n\r\nBu madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n