Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58001.917$

Üst Akıl, Alt Akıl ve Stratejik Akıl

22 Kasım 2016, Salı 01:21
Birileri üst akıl diyor. Peki kim üst akıl der? Zeka özürlüler, başkalarının emireri olanlar, kuklalar, figüranlar, paranoid şizofrenler, mitomanlar üst akıl derler böylece kendilerinin de alt akıl olduklarını kabul etmiş olurlar.\r\n\r\nGüç odakları kuklaları yetiştirir, denetimli kontrollü perde gerisinde yönetirler. Halkın gözünde parlatırlar.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye; yüzyıllar boyunca başta Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da, barışın, huzurun, adaletin temsilcisi olmuştur. Farklı dine mensup olanları ve farklı etnik halkları bir çatı altında tutan çimento Osmanlı imparatorluğu dağılınca, 100 yıldır süren kaos, çatışma alanı oldu. İngilizler ve Fransızlar bölgeyi sömürgeleştirdi, sınırlar çizdi, halkları böldüler\r\n\r\n \r\n\r\nABD Egemenliği sürecinde ise Büyük Ortadoğu projesi kapsamında bölge üzerinde sınırlar çizildi, NATO dergisinde NATO toplantılarında yayınlanan bölgeye ilişkin haritalar şimdi ise uygulama aşamasındadır. Arap baharı denilen toplumsal değişim ve dönüşüm talepleri ABD-İngiliz-Fransız planlamaları ile örgütlenmiş ve kaos yaşanmaya başlamıştır.\r\n\r\n \r\n\r\nBush ya benden yanasın ya karşımdasın doktrini ile uluslararası toplumu, Irak ve Afganistan işgallerinde yanına çekerken şimdi ki Obama yönetimi ABD’nin kaosdan düzene doktrini uygulamaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nBugün; ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya önümüzdeki on yıllık küresel gelişmelere karşı kendi durumlarını imkan ve kabiliyetlerinin tespitini yaparak yeni stratejilerini belirlemişlerdir.\r\n\r\n \r\n\r\nABD ve AB, dönemsel değişiklikleri, uluslararası konjöktörlere göre yapmaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye’de stratejist maalesef yok. Batılı ülkelerin kabul edilen ve uygulanan stratejilerini alıp yorumluyor. Kendilerinin öngörüsü yok. Birçok stratejik araştırma kurulu birimler vardır.\r\n\r\n \r\n\r\nDevletin tüm bakanlıklarında, kamu kurum be kuruluşlarda üniversiteler stratejik araştırma bu var. Bir dönemin AR-GE’leri olan bu birimler maalesef özellikli olanların çalışma ortamları olmaktan uzaktır. Ancak hiçbiri kapsamlı çeşitli konularda rapor hazırlayamamakta, yayınlayamamaktadırlar.\r\n\r\n \r\n\r\nOysa; Strateji öngörmek demektir. Alternatifli olarak olası gelişmelere göre yapılması gerekenlerin planlanması demektir.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye’de maalesef  DPT, MGK, TUBİTAK gibi yasayla görev alanları belirlenen kurumlar, gerek Türkiye, gerek bölge gerekse küresel strateji belirleyememektedirler.\r\n\r\n \r\n\r\nWashington’un Pentagon’un, Londra’nın, Brüksel’in siyasetten askeri alana, tarımdan bölgesel ilişkilere kadar belirlediği bir ilişkiler ağında kuşkusuz izole edilmiş olarak yaşanamaz.\r\n\r\n \r\n\r\nHer devletin milli duruşu vardır, olmalıdır. Aksi halde çelişkiler yaşanır. Uluslararası toplantılarda ciddiye alınırlığınız olamaz. Güç merkezlerinin temsilcisi gibi hareket edip te sonradan kendi insanınıza bağımsız bağlantısız kendi irademizle hareket ediyoruz imajını yaratıp ta uluslararası karar mekanizmalarında dışlanırsanız içerde ve dışarıda itibarınız olmaz. Belki içeride itibarlı olma enstrümanlarını kullanarak halkı yanıltabilirsiniz ama kısa süre içinde gerçekler ortaya çıkar.\r\n\r\n \r\n\r\nOysa; devletlerde devamlılık esastır. Devlet politikalarında iktidarda olan siyasi partilerin tercihleri esas olmakla birlikte, devam eden gelen esas yaklaşım tarzı üzerine hareket ederler.\r\n\r\n \r\n\r\nABD’nin küresel aktör stratejisi, başkanlar değişse bile değişmeyen temel gerçekliktir.\r\n\r\n \r\n\r\nABD, İngiltere, Almanya, Çin, Rusya devlet stratejilerinde, komşu ve bölgesel ve küresel stratejiler değişmemektedir. Sadece yöntem değişiklikleri olmaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye’ye baktığımızda, eksen tartışmaları yaşanıyor.\r\n\r\nAydınlara ve akademisyenlere bu konuda büyük görev düşmektedir.\r\n\r\nBürokrasi icra yeridir. Bürokratın deneyimi, bilgi birikimi gereklidir.\r\n\r\nDevlet yönetimi; tarihi birikimine, bilgiye, öngörüye sahip kişilerle yürütülmek zorundadır. Bilgisiz, birikimsiz, ilkesiz, tutarsız kişiliklerin devlet yönetiminde olması her zaman sorunları artırır, huzursuzluk kaynağı olur.\r\n\r\n \r\n\r\nBölge dışı devletlerin; gerek ülkemizde gerekse Ortadoğu coğrafyasında, mezhep, din, etnik kimlikleri ayrıştırma stratejisine karşı bir ve beraber olmalıyız. Ortak değerlerin, ortak tarihin, ortak şuurun yapısını tekrar tesis etmeliyiz.\r\n\r\nTürkiye’mizde barışın, kardeşliğin, huzurun teminatı olmak zorundayız.\r\n\r\n \r\n\r\nGünün Sözü: Bilgisini, yeteneğini, gücünü birleştiren insanlar, amacına ulaşır.\r\n