Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.10
 • EURO
  36.06
 • ALTIN
  2583.7
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64203.44$

Türkiye Postmodern işgal altında mı?

04 Nisan 2013, Perşembe 14:12
Türkiye karar alıcılarla, karar vericilerin ve uygulayıcıların arenasıdır. Kim karar alıyor, kim karar veriyor, kim uyguluyor sorusu soruluyor. \r\n \r\nToplumdaki algıları değiştirmek için, her kesim, kendine göre tezler ortaya koyuyor. Toplumun algılamasını yönlendirmede stratejik merkezler asimetrik psikolojik savaşınkara propaganda yönetimini uyguluyor. Kim kimden destek alıyor?\r\n \r\nHaçlılar bu kez beyinleri ele geçirerek, Türkiye’nin kimliğini değiştirme çabasındadır. Haçlılar devşirdikleri fasık ve münafıklarla;Ortadoğu’yu kan gölüne çevirirken nihai hedef Türkiye olduğunu gizlemediler. Yayınladıklarıharitalarla, yeni sınırlarla yeni devletleri belirlediler, uyguluyorlar. Tarih tekerrür ediyor.\r\n \r\nABD-İngiltere-Fransızşer üçlüsü; Türkiye’yi postmodern işgal etmiş durumdadır.\r\n \r\nTürk Milleti tarihin en ağır bunalım dönemini yaşamaktadır.\r\nTürk Milleti’nin milli ve manevi değerleri; altüst edilmiş, ortak değerler parçalanmıştır. \r\nHalk; uyuşturulmuşneyin ne olduğunun farkımda değildir.\r\nAydınlar; susmuş, sinmişdurumdadır. \r\n \r\nABD-İngiltere-Fransaşer üçlüsü tarafından;\r\nBütün yeraltı ve yerüstü servetlerine el konulmuş,\r\nSilahlıkuvvetlerin bağımsızlıkçı mensupları esir alınmış,\r\nMedya ele geçirilmiş,\r\nİletişim alanı kontrol altına alınmış durumdadır.\r\n \r\nİşbirlikçiler;\r\ndini değerleri istismar ederek,\r\ngeçmişin yanlışlıklarını gündemde tutarak,\r\nvatan hainlerini kahraman haline getirerek,\r\nNSA, FBI, CIA elemanlarınca oluşturulan operasyon merkezleri ile\r\nvatanseverleri etkisizleştirirken, kirli emellerini gerçekleştirme çabasındadır.\r\n \r\nTürk Milleti;\r\nKimliksizleşme,\r\nAyrışma,\r\nBölünme,\r\nEsaret,\r\nSömürgeleşme,\r\nSürecindedir.\r\n \r\nİşbirlikçiler; emperyalist güçlerin stratejisi doğrultusunda yeni rol üstlenmiştir.\r\nİngiliz-Fransız güçleri; Osmanlı devletini Irak cephesi hariç bütün cephelerde çökertip başkent İstanbul’u işgal eder. Meclis-i Mebusan dağıtılır milletvekilleri Malta’ya sürülür. Direnen, direnmesi muhtemel askerler tutuklanır. Asker avı başlatılır. İşgal güçleri; 1918 Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da ilerlemeye başlar. Anadolu’da direniş başlar. Direnişi yatıştırmak amacıyla; İstanbul Hükûmeti (Sadrazam Damat Ferit Paşa) tarafından halka öğüt vermek, halkın tepkisini yatıştırmak için Heyet-i Nasiha (Nasihat Heyeti) kurulur. Heyet; barışın, ancak koşulsuz teslim ve düşmanı kızdırmamakla sağlanacağını anlatmakla görevlendirilir. Direnenler aleyhine propaganda yapmaya başlarlar. \r\n \r\nŞimdi de; bölücü anayasanın kabulü, devletin Türk Milleti’nin devleti olmaktan çıkarılması girişimine destek vermek, ABD-İngiliz-Fransız postmodern işgaline karşı çıkanlar aleyhine propaganda yapmak üzere akil adamlar heyetleri oluşturuldu. \r\n \r\nTürk Milleti’nin duyarlı her bireyi;\r\nideolojik ve teolojik ayrımları,\r\nkavramlara takılıp kalmayı,\r\nmodel tartışmalarını bir tarafa bırakmalıdır.\r\n \r\nTarihi tecrübeler ışığında Türkiye coğrafyasının jeopolitik ve jeostratejik konumun gereği; Milli devlet, Milli kimlik, Üniter devlet, korunmak zorundadır.\r\n \r\nGünün Sözü: Toplumlar milli değerlerine sahip yönetici ve aydınlarıyla güvende olur.