Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajı

26 Eylül 2014, Cuma 17:10
Türk kültürü, Türk dili, Türk kahramanları, Türk tarihi, Türk milli değerleri, Türk manevi değerleri iç ve dış ihanet şebekelerinin tehdit altındadır.\r\nBir milletin asimilasyonu din ve bilim kavramları altında dil alanında yapılır.\r\nBilim eğitimi görüntüsü altında Türk Bilim birikimi unutturulmakta, gelişimi engellenmektedir.\r\nDin eğitimi görüntüsü altında Araplaştırma sürdürülmektedir. \r\nBir milleti millet yapan en önemli değer dil’dir.\r\nDil olmazsa, millet olmaz.\r\nDil; toplumu bir arada tutan ortak değerlerde bütünleşmeyi sağlayan unsurların başında gelir.\r\nDil; birlik ve beraberliğin temeli, kültürün ana unsurudur.\r\nDil; geçmişle gelecek arasında bir köprü işlevi gören, bir milletin ortak hafızasını, hatıralarını, duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini yansıtan bir aynadır.\r\nDil; bireyleri ortak duygularda buluşturur.\r\nDil; milli kimliğin temelini oluşturur.\r\nDil; toplumun bir arada yaşama iradesini canlı tutar ve bireyleri ortak hedeflerde buluşturur.\r\nDil; kuşaktan kuşağa aktararak yaşatılan kültürle bireyleri ortak amaçlarda buluşturarak, millet olma bilincini güçlendirir.\r\nDil; insanları tarihi ve kültürel bağlarla bir araya getiren birey ve dünya arasında bir köprüdür. Dil; bir toplumun, kültür birliğini sağlayan, millî karakter ve kimliğinin temelini oluşturur.\r\nDil’i geliştirerek muhafaza etmek; millet olarak geleceği de güvence altına almak demektir.\r\nToplumların edebi eserler üretilmesi, dilin anlatım gücünü ve zenginliğini gösterir.\r\nTürkçe; tarihi geçmişi, yapısı, diğer dillere etkisi ve kelime varlığıyla dünyanın hemen her köşesinde sesini duyurmakta ve yankılanırken özel bir konuma sahiptir.\r\nTürkçe; yeryüzünde konuşulan en zengin, en köklü diller arasında yer almaktadır.\r\nTürkçe; dinamik bir yapıya sahip olan ve sürekli etkileşim halinde olan bir dil’dir.\r\nTürkçe; bir medeniyet, edebiyat, eğitim, kültür ve bilim dili olarak gelişmektedir.\r\nTürkçe; binlerce yıllık maziye sahip olan, geçmişle kurulan en güçlü köprü, en önemli kültür mirası ve hazinedir.\r\nTürkçe; farklı şive ve ağızlarla kardeş halklar arasında çok güçlü bağlar kurma aracıdır.\r\nTürkçe; geniş bir coğrafyaya yayılan, başka medeniyetlerden, başka kültürlerden, başka dillerden aldığı kelimelerle daha da zenginleşmiş, hoşgörü medeniyetinin dili haline gelmiştir.\r\nTürkçe; hiçbir zaman sömürünün, istismarın, kültürel baskının dili olmamıştır.\r\nTürkçe’yi gücüne inanarak doğru ve güzel kullanmak konusunda özen gösterilmesi gerekir.\r\nTürk Milleti; iç içe ve komşu olarak yaşadığı bütün kültürlere, o kültürlerin, o halkların lisanlarına kucak açmış, etkileşime açık olmuştur.\r\nTürkçe; evrensel bir iletişim dili olma yolunda ilerlerken, kültürel etkileşime ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır.\r\nTürkçe’nin, korunması, geliştirilmesi, zenginleşmesinin yanı sıra, gelecek kuşaklara anlamlı bir miras olarak aktarılabilmesi için duyarlık gerekir.\r\nTürk diline sahip çıkmak, onu geliştirmek ve zenginleştirmek herkesin görevidir.\r\nTürkçe’nin anlamını bozacak, onun özelliğini kaybedecek kelimeler kullanılması zamanla dilin değişime uğrayarak yozlaşmasına zemin hazırlar.\r\nTürk Milleti’nin estetik değerlerinin evrensel boyutlara ulaşması için, Türkçe’nin etkin bir şekilde kullanılması gerekir.\r\nTürk dili ve edebiyatı; Türk dünyasının kültürel harcını oluşturur. Türk dünyası genelinde öğretilmesinin, kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı önem büyüktür.\r\nTürkçe’nin, yabancı kelime ve kavramların tehdidinden korunması ve yozlaştırılmadan yaşatılması bilim, sanat ve edebiyat dili olarak her alanda yaygın bir şekilde kullanılması için herkesin sorumluluğu vardır.\r\nBu duygu ve düşüncelerle; Türk Milleti’nin yüksek kültür ve medeniyetinin  nişanesi olan Türkçemizin zenginleşmesine, gelişmesine katkı sağlayan herkesi tebrik eder, Türk Dil Bayramı’nı kutlarım.