Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58113.173$

Tarikatlar - Cemaatler Ülkesi

05 Şubat 2014, Çarşamba 13:46
Biat algısı, teslimiyet, kişiye tapınmanın kaynağı nedir?\r\nDünya'nın hemen her bölgesinde tarih boyunca bu sorunun cevabı aranmıştır. Felsefeciler, sosyologlar, psikologlar, antropologlar, arkeologlar, gökbilimciler, biyologlar, hukukçular, ideolojiler ve dinler farklı açıklamalar yapmaktadırlar.\r\n \r\nGeçmişte olduğu gibi günümüzde de hemen her din’de gruplaşmalar vardır. Bunlara tarikat denilmektedir.\r\nTarik, Arapça yol demektir. \r\nTarikat da yol demektir. Tarikat, İng. Order, tariqa, dervish order, tariqat ).\r\nTarikat; yorum ve uygulama farklılıkları olan, bazı ilkelerde ayrılan Tanrı' ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine denir. \r\nTarikat; bir din içinde tasavvufa, gizemciliğe dayanan, inançta ve kimi ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrıya ulaşma, yollarından herbiridir. \r\nTarikat; Tasavvufa dayalı ve kimisi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimisi de şeriatın pek sert ve bencil yargılarını yumuşatmak gerekçesiyle oluşan türlü İslam öğretilerine verilen addır. Tarikatlarda istekli olanlara mürid deniliyor. Mürid isteyen demek, istekli demektir.\r\n \r\nTarikat ve cemaatler;  \r\nAczmendi,\r\nAhi Tarikatı,  \r\nBayramiyye tarikatı ,  \r\nBektaşi (Hacı Veli Bektaşi), \r\nBedeviye (Ahmet El Bedevi), \r\nBahaiyye tarikatı (Mason),\r\nBuhurilik, \r\nCelvetilik-Celvetiye (Aziz Mahmud Hüdayi), Cerrahiler,\r\nÇiçtiyye, \r\nDesukiyye, \r\nDussukiye tarikatı, (İbrahim Dussuki) , \r\nEbü'l Vefa el-Bağdadi,\r\nEkberiyye tarikatı ,\r\nErenköy Cemaati (Muradiye Vakfı), \r\nEsedilik, Eşrefilik, \r\nFetullah Gülen Grubu,\r\nGalibilik (Galip Hasan Kuşcuoğlu),\r\nGülşeniyye tarikatı,\r\nHalvetîlik (Ömer Sıracettin Halveti),  Halvetiyye tarikatı , Hüseynilik\r\nHaznevilik (Nakşibendi tarikatının bir kolu, Muhammet Muta Haznevi), \r\nHiz-but tahrir, \r\nİhlascılar  (Enver Ören),\r\nİskenderpaşa cemaati  (Zahit Kotku, Esat Coşan, Nurettin Coşan),\r\nİsmailağa cemaati  (Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu),\r\nİcmalciler (Kadiri tarikatının bir kolu),\r\nKadirilik, (Kadiriye, KadiriyyeAbdülkadir Geylani),  \r\nKalendirilik, Kübreviyye,\r\nKırkıncı hoca,\r\nMelamilik, \r\nMevlevi, Mevleviyye, Mevlevîlik (Mevlana Celaleddin Rumi),\r\nMenzilciler (Nakşibendi tarikatının bir kolu, Abdulbaki Erol),\r\nNakşilik, Nakşibendilik, Nakşibendiye tarikatı (Muhammed Bahauddin Nakşibendi), \r\nNasır-Nasırcılar, Nizariye (Haşhaşi), \r\nNurcular, \r\nOveysi İslam Sufizmi Okulu, (Veysel Karani), \r\nRifaiyye, Raufiyye tarikatı, \r\nRufailik, (Ahmet Er Rufai),  \r\nRuşenniye, Rumilik,\r\nSadiye,(Seyit Sadeddin), Silsile-i Sadat, \r\nSünbüliyye tarikatı, Sühreverdiyye, Süleymancılar (Kemal Kaçar),\r\nŞazeliyye tarikatı-Şazelilik,(Ebul Hasan Şazili), \r\nŞabaniye(Halveti tarikatının bir kolu),\r\nUniversel Sufizm,(Hazret İnayet Han), \r\nUşakiyye tarikatı (),\r\nYahyalı Cemaatı (Nakşibendi tarikatının bir kolu),\r\nYesevilik, \r\nZeyniyye tarikatı,\r\n \r\nÇağdaş dünya, iletişim çağı, bilgi çağı, internet çağı, siber çağ, dijital çağ dünyayı insanlığı sarmalarken, İslam ülkeleri neden çatışma kan vahşet bölgesi? \r\nNeden İslam ülke aydınları; bilimde teknolojide, keşifte, buluşta yoklar? Açık değil mi? \r\n \r\nBiat, itaat, İmam, İslam, mezhep, sünnet, tanrı, tarikat, tasavvuf, yöntem, zikir, şeriat, şeyh kelimeleri ile yüzyıllar öncesinin düşüncesine göre düşünmeye çalışan, yüzyıllar öncesinin ve yaşamına göre yaşamaya çalışan insanlar. Ve bunları istismar eden, hırsızlar yalancılar sahtekarlar, din istismarcıları.\r\n \r\nÇağdaş dünya gerçekleri ve dogmalar, hurafeler, mitolojilerle düşünen ve yaşayan insanlar.  İnsanlar bu ikilemi yaşıyor. Ancak ne olursa olsun aydınlanma serüveni devam ediyor.\r\n    \r\nGünün Sözü: akıldan, bilimden, sanattan uzak insanın gerçekleri idrak etmesi zordur.