Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Resmi Tatillerde Yıllık İzin Uzar

09 Temmuz 2014, Çarşamba 10:39
Çalışan işçinin daha verimli çalışabilmesi ve çalışmasını devam ettirebilmesi için; dinlenerek bedensel ve ruhsal sağlığını koruması, motivasyonunu ve iş verimliliğini artırması amacıyla yıllık ücretli izin hakkı getirilmiştir. Yıllık ücretli izne ilişkin temel düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanununda ortaya konulmuştur.\r\nBuna göre;\r\nİşe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl aynı işverene ait işyerinde çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. \r\nYıllık ücretli izin hakkı anayasal bir haktır vazgeçilemez.          \r\nİşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;      \r\na) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,\r\nb) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, \r\nc) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,          \r\nAz olamaz.     \r\nAncak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.       \r\nNiteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izinlere ilişkin 4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanmaz.          \r\nYıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.\r\nYıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.\r\nYıllık iznin yukarıda belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.\r\nAncak, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.\r\nİşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.          \r\nYol İzni\r\nYıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemeleri belgelendirmeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşçinin belgeleyemediği durumlarda ücretsiz yol izni talep etmesi mümkün olmayacaktır.\r\nBayram Tatili Yıllık İzin Süresinden Sayılmaz\r\nYıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Başka bir ifadeyle, yıllık izne rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresine eklenir. Örnek vermek gerekirse, 21.07.2014 tarihinden itibaren 14 günlük yıllık izin kullanmaya başlayacak işçi, 05.08.2014 günü değil, Ramazan Bayramını da yıllık izin süresine ekleyerek 08.08.2014 günü işe başlayacaktır.      \r\nİzinde Çalışma Yasağı\r\nYıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.\r\nYıllık İzin Ücretinin Ödenmesi\r\nİşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.\r\nKısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin\r\nKısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.\r\nKısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.\r\nYukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.