Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Psikolojik Savaş ve Küresel Güçler

23 Ağustos 2013, Cuma 21:02
Türkiye bölge ülkeleri üzerinde; psikolojik savaş, topyekün savaş, psikolojik savaş ve teknikleri, psikolojik harekat yürütülmektedir.\r\nSavaş, savaş yöntemleri; farklı odaklarca ve görevlendirilen farklı kişilerce, dile getirilir. Kimisi bu psikolojik savaşın kaynağı, kimi ise hedefi, kimileri de farkında olmadan aletidir. \r\nPsikolojik savaş; her şeyin mubah olduğu, her kesimin iddia ettiği kansız bir savaş türüdür. \r\nPsikolojik savaş; her zaman yapılan, yapılabilen karşı tarafın sinir sistemine, düşünce yapısına yönelen mücadele yöntemidir. Çoğunlukla uzun dönemli olarak planlanır. \r\nPsikolojik savaş; düzenli orduların ilgili birimleri, sivil emniyet güçleri, siyasi partiler, hükümetler tarafından kullanıldığı gibi tek bir kişinin olarak uygulaması şeklinde de olabilir. \r\nPsikolojik savaş; geçmişteki örneklerinden olan işgal edilmiş veya edilecek topraklar üzerindeki yerleşim birimlerine uçaklarla atılan propaganda içerikli yazılardan günümüzdeki beyin kontrol sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yer almaktadır \r\nPsikolojik savaş; özellikle barış zamanlarında yapılan, kimi zaman kelimelerle kimi zamansa tezgahlanmış eylemlerle yapılan silahsız yıldırmadır. \r\nPsikolojik savaş; kimi zaman bir yerde patlayan bomba, kimi zaman basında çıkan haberlerle, kimi zamanda halktaki farklı görüş içinde bulunan insanların görüşlerinin sağlamlaştırılıp sıyrılması esasına dayanan savaş biçimidir. \r\nPsikolojik savaş; kitle iletişim araçlarıyla teknolojik dijital verilere dayalı yazılı ve görsel medya ağı ile zihinlerde oluşturulan imajlarla insanları yönlendirmede en etkin yöntemdir. \r\nPsikolojik savaş; silahlı bir harekata girişmeden, farklı araç ve yöntemlerle, bir ülkenin, rejimine, topraklarına ve kaynaklarına, ulusal kültürünün meydana getirdiği bütünlüğüne karşı, bizzat o ülkenin mensuplarını kullanarak yürütülen bir saldırı ve savaş türüdür. \r\nPsikolojik savaş; savaşın rahat ve kolaylıkla yürütülebilmesine uygun koşullar sağlar. \r\nPsikolojik savaş; olağanüstü durum veya savaşta, iletişim araçlarıyla düşman üzerinde baskı yaratmak ve düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki hedef alınan toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu veya oluşuz yönde etkilemek amacıyla kullanılmasıdır. \r\nAmaç; düşmanın harekata devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden bütün çabaları desteklemektir. \r\nPsikolojik savaş yönteminde; yıldırmak, bölmek, itibarsızlaştırmak ve nihayetinde etkisizleştirmek önemlidir. \r\nPsikolojik savaşın amacında; bazen halkın etnik yapısını, bazen siyasi görüşlerini, bazen de inançlarını tetikleyerek caydırmak, yönlendirmek, kışkırtmak vardır.\r\nŞer güç odakları; psikolojik savaşı küçümseyenlerin teşkil ettiği görüntüyü de olumlu olarak değerlendirerek, bu ortamı da güçlendirmeye çalışır. Psikolojik savaşa dikkat çekip, tehlikeyi gösterenleri de itibarsız hale düşürmek, bu savaşın mekanizmalarından biridir.\r\nPsikolojik savaşın tetikçileri; işini, kendisinden bilgili veya yetkili kişilere bırakmak gibi kolay yolu seçen insanlar, elde edilmek ve yanıltılmak bakımından en uygun haldekilerdir.\r\nKüresel odakları; kitle iletişim teknolojilerini kullanan küresel psikolojik savaş uzmanları beyinleri sürekli kontrol altında tutmaktadır. Televizyon, bilgisayar, sinema ve basın vasıtasıyla evlerin en mahrem noktalarına kadar ulaşıp fikir ve düşünceleri yönlendirmekte ve insanları her istenileni yapacak birer robot haline dönüştürmektedirler.\r\nKüresel güçler; kendi tank, top ve askerlerini kullanmadan Türkiye üzerindeki milli çıkarlarını işbirlikçileri kullanarak kolaylıkla elde etmektedirler. \r\nKüresel Güçler; Anadolu’da bin yıldır bir arada yaşayarak et-tırnak misali kaynaşmış Türk Milleti’nin bütün etnik unsurlarını birbiri ile çatıştırmakta ve kardeş kanı dökmektedirler. \r\nKüresel güçler; halk üzerinde psikolojik savaş yöntemlerini ve teknikleri uygulamaktadırlar. Psikolojik savaş tehditlerine karşı koymak için halk bilgili ve bilinçli kılınmalıdır. \r\nHer devlet; gündelik yaşantıyı yönlendirmek, uluslararası ilişkileri şekillendirmek için, düzenli olarak savaş stratejilerine göre davranır ve psikolojik savaşın gereklerini yapar. Bilinmesi, anlaşılması ve gereğine göre hareket edilmesi gereken temel gerçekler açıktır. \r\nTürkiye; dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yapılandırmaya çalışan küresel güçlerin doğrudan hedefi olduğunu ve çok yönlü psikolojik savaş tehdidi ile karşı karşıyadır. \r\nTürkiye; küresel psikolojik tehditlere karşı toplumun tamamen savunmasız durumdadır. Bölgesel ve küresel devletlerin planlı psikolojik savaş tehdidi altındaki Türkiye bu saldırıları karşılayacak tarihsel birikime tecrübeye ve yetişmiş insan unsuruna sahiptir. \r\nMilli Güçler; Türkiye’nin kendi içinde kurgulanan ve çevresinde oynanan oyunlarda bugün sadece seyirci durumunda dağınık ve şaşkınlık içinde bulunmaktadır. \r\nMilli Güç unsurları; topyekün saldırı ile her ne kadar dağıtılmış görünse de, küresel merkezlerden aldığı ödevleri yerine getirmekten başka bir işlevi olmayan işbirlikçi şebekenin korkak olduğunu, suçluluk psikolojisi içinde rahat olmadığını bilmeli ve anlamalıdır. \r\nMilli Güç Unsurları; kaos ortamından, şaşkınlıktan, panik halinden süratle sıyrılmalıdır. \r\nTürk Milleti tarih boyunca; sahip olduğu milli güç potansiyeli dolayısıyla oyun kurucu ve yönlendirici dünya devletidir.\r\nGünün Sözü: Ne yaptığını bilen insanlar, güç sahiplerinin her zaman korkusudur.