Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67005.475$

Otoriter ve Demokratik Yönetim

08 Ocak 2014, Çarşamba 13:21
Yönetim iradesinin hukuk kurallarına tabi olması düşüncesinin uygulanması için insanoğlu tarihsel süreçte çok bedeller ödemiştir.\r\nSiyasi iktidarın güç despotizmini önlemek ve çoğunluk karşısında azınlık haklarını korumak için hukuksal eşitliğin devlet yaşamında egemen olması için hukuk devleti ilkesi kabul edilmiştir.\r\nSiyasi iktidarın yargısal denetimi; keyfiliğin yandaşlığın önlenmesi için güvence olarak görülmüştür.\r\nOtoriter yönetimlerde; yargı ayak bağıdır. Yönetim her şeydir. İktidar mutlak yetkilidir.\r\nDemokratik yönetimlerde ise; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı ellerde olması ve birbirinden kalın çizgilerle ayrılması esası benimsenmiştir. Yetki kullanımında kişi iradesi değil, hukuk kuralları asıldır. \r\nTürkiye’de; adalet, hukuk beklentileri karşılıyor mu, demokrasi sağlıklı işliyor mu?\r\nTürkiye’de; hukuk yargı, adalet, yasalar artık insicamını kaybetmiş durumda. Kişilere konumlara göre değişen değiştirilen yasalar, farklı uygulamalar, toplumdaki adalete olan güven duygusunu sarsıyor. Soğukkanlı olunması gereken bu ortamda hukukçulara büyük görev düşmektedir.\r\nSuç dosyalı, yani yargılanması gereken milletvekillerinin oluşturduğu TBMM nelerle uğraşıyor! Suçlular meclisi; ülkenin kanunlarını yapıyor, ülkeyi yönetiyor.\r\nYargılama ve kanunlar konusunda çaba gösteren elbette var. Bazıları hukuksuzluklarını gözardı ederek zaman zaman hukuk, demokrasi, özgürlük savunucusu kesiliyorlar.\r\nÖylesine ki; siyasiler tarafından, ölçüsüz hakarete varan ithamlarda bulunuluyor.\r\nHukuku belirleyen Siyaset Kurumu’dur. \r\nDemokratik hukuk devletlerinde; siyasetin, hukuku yapma yetkisi de elbette sınırsız değildir. Yargısal denetim ve kuvvetler ayrılığı ilkesi de bunu gösterir.\r\n \r\nSiyaset, yürürlükteki hukuk değiştirilmedikçe ona uymak zorundadır. Mahkeme kararlarının yasama ve yürütmeyi bağlaması bu nedenledir. Yasama organı, evrensel hukuk kuralları ve demokratik hukuk devletiyle uyumlu biçimde hukuku değiştirebilir.\r\n \r\nBu açıdan; Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları, bağlayıcı kararlardır.\r\n \r\nTürkiye; Hukuk devleti olma yolunda önemli aşamalar geçirmiştir. \r\nAncak siyasiler;  hukukun üstünlüğü yerine siyasetin üstünlüğünde ısrar ediyor. \r\nSiyasi iktidarlar; Yargısal denetime tahammül edemiyor.\r\n \r\nÇağdaş demokrasilerde yargısal denetimden şikayet eden yokken, demokrasi bilincinin oluşmadığı ülkelerde yargı, ayak bağı olarak görülür.\r\n \r\nAdalet adına adaleti katleden yargı ise felaketlerin büyüğüdür. \r\nSiyasi iktidarın emrinde yandaş kayırmacılığına dayalı yargı anlayışı toplumsal yıkımdır.\r\n \r\nGünün Sözü: Mutlak iktidar elinde adalet, adalet değildir.