Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Otomatik Katılımlı BES’ te Kademeli Geçiş ve Devlet Katkısı

21 Aralık 2016, Çarşamba 23:52
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.\r\n\r\nBu kapsamda 6740 sayılı kanun ile aşağıda belirtilen kapsama alınma tarihlerinde 45 yaşını doldurmamış olan tüm çalışanlar kademeli olarak Otomatik Katılımlı BES’ e dahil olacaklardır. Bu kanun kapsamında sisteme girmek mecburi, çıkmak isteğe bağlıdır. 1.1.2017 tarihinde başlayacak sisteme dahil olanlar isterlerse 2 ay içerisinde hak kaybı olmadan cayma hakkını kullanabilecekler.\r\n\r\n \r\n\r\n

Çalışanlar İşveren Aracılığı İle Sisteme Dail Edilecek

\r\n\r\n \r\n\r\n5510/4 üncü maddesine göre, kamu (4-c) ve özel sektörde çalışan (4-a) 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Devlet Katkısı

\r\n\r\n \r\n\r\nÇalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak 25 oranındaDevlet katkısı teşviği verilecektir. Cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara,1.000 TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır. Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin 5’i oranında ayrıca Ek Devlet katkısı teşviği verilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kamu İşverenleri ve Özel Sektör İşverenlerin Yükümlülükleri

\r\n\r\n \r\n\r\nÇalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi ile ilgili olarak, hem kamu kesimi işverenleri hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler bulunmaktadır.\r\n\r\nİşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır. Bu bağlamda, işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi de gerekmektedir.\r\n\r\nSistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülüklerden biri, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasıdır. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.\r\n\r\n \r\n\r\nAyrıca işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak “faiz içeren” veya “faiz içermeyen” şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına  tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini emeklilik şirketine göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili bir takım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü bulunmaktadırlar.\r\n\r\nSöz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\n

BES’e Geçişler Kademeli Olacak

\r\n\r\n \r\n\r\nÇalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda kamu ve özel sektör çalışanlarının bir takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiştir.\r\n\r\nBuna göre;\r\n\r\n
  \r\n
 • Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan özel sektör çalışanları 01.01.2017 tarihinden itibaren,
 • \r\n
 • Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan özel sektörde çalışanları ile kamu idareleri 01.04.2017 tarihinden itibaren,
 • \r\n
 • Çalışan sayısı 100-249 arasında olan özel sektör çalışanları 01.07.2017 tarihinden itibaren,
 • \r\n
 • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan özel sektör çalışanları ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
 • \r\n
 • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan özel sektör çalışanları 01.07.2018 tarihinden itibaren,
 • \r\n
 • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan özel sektör çalışanları 01.01.2019 tarihinden itibaren,
 • \r\n
\r\n\r\nişverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.\r\n\r\n
  \r\n
 • Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı dikkate alınacaktır.
 • \r\n
 • Çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın 3’ü oranında olacaktır.
 • \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 • Hesaplanan çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden
 • \r\n
\r\n\r\nkesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılır.\r\n\r\nİşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alarak halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.\r\n\r\nSöz konusu şirketlerin isimlerine müsteşarlığın sitesinden ulaşılabilir.\r\n