Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Ölüm Aylığı ve Evlenme Ödeneği Kimlere Verilir

29 Nisan 2014, Salı 17:37
Allahü Teâlâ gecinden versin. Ama herkes için tek gerçek olan ölüm er ya da geç mutlaka gelecektir.\r\nAllahü Teâlâ, (Kendisinden kaçtığınız ölüme mutlaka yakalanacaksınız) buyuruyor. (Cuma 8)\r\nAllah İman selameti versin.\r\nHayat geride kalanlar için devam ediyor. Kişinin ölümünden sonra, ailesinin sıkıntı yaşamadan hayatlarını devam ettirmesine yardımcı olacak sosyal güvenlik konusunda bazı hakları vardır.\r\nA- Ölüm Aylığı Bağlanması.\r\n1- En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/a (SSK) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,         \r\n2- Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış olması,     \r\n3- Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş olarak ölen sigortalının hak sahiplerine, istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim borcunun olmaması şarttır.\r\nB- Ölüm Toptan Ödemesi Yapılması.        \r\n5510/4-a ve 4-b kapsamındaki sigortalılar ile ilk defa 5510/4-c kapsamında sigortalı olanlardan, ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. \r\nC- Aylık almakta Olan Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi.\r\nKız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıkları kesilmektedir. Evlenme nedeni ile aylıkları kesilen kız çocuklarına aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, fakat genel sağlık sigortalısı sayılırlar.\r\nEvlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitiminde yeniden belirlenir. \r\nD- Cenaze Ödeneği Verilmesi.        \r\nİş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.\r\nÖlüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması\r\n1- Ölen sigortalının Dul eşine % 50`si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise, bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75`i,           \r\n2- Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;  \r\na- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,     \r\nb- Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların,        \r\nc- Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,her birine % 25`i,       \r\n3- Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan, sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50`si,\r\n4- Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25`i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25`i,oranında aylık bağlanır.         \r\nSigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan aynı esaslara göre yararlanır.