Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

Neo - Haşhaşi Hareketi

19 Haziran 2013, Çarşamba 18:38
Nedense hep teröristlerle beraberler. Aydınlanma taraftarı olanlara düşmanlar. Akılcı,çevreci, doğacı insancıl, adaletçi, hakça düzen özlemci özgürlükçülere karşılar. Biat algısına dayalı köleleşmiş sürüleri seviyorlar. Sakat zihinsel yapıya sahipler. Hertürlü yalanı söylüyorlar, hırsızlık, haksızlık yapanlarıtakdir ve taltif ediyorlar.\r\n \r\nİnsanlık tarihi; dinler ve ideolojilerle, mutlu olmanın sosyal yaşamı düzenlemenin arayışlarıyla doludur\r\n \r\nHer din, her ideoloji;mutlak kendini doğru kabul etmiş inanmayanı yandaş olmayanı ötekileştirmiş ve yok edilmesini amaçlamıştır. İnsan olma gerçeğine varan aydınlarca ise barışiçinde bir arada yaşama çabaları ise sürmüştür. İnsan odaklı aydınlar, siyasetçiler ise bunun içinde büyük bedeller ödemişledir.\r\n \r\nÖnceTürkiye baharı başladı. Ilımlı İslam projesiyle demokratik yolla seçim hileleriyle yönetim değişimi sağlandı sonra Bop çerçevesinde İslam dünyasında Arap baharı denilen hareketlenme oluşturuldu. Denilen Arap dünyasıdiktatörlüklerden arınarak özürlüklere demokrasiye kavuşuyor.\r\n \r\nSistemi rejimi kuran batı emperyalizmi; yeni yapılanmayı bu şekilde kitlelere sunarken, Müslüman kitleler birbirini öldürmeye yüzyılların birikimi olan kentlerinin yakılıp yıkılmasında öncü rolü oynuyorlar.\r\n \r\nAma Türkiye’de başlayan İslam dünyasını sarmalayan İslami hareketler hakkında birçok kesim farklı tanımlamalar getiriyor.\r\n \r\nOysa olanlara bakıldığında bir İslami akımın güçlendiği ve iktidarlara geldiği görülüyor.\r\nBu hareket; Haşhaşiler hareketidir.\r\n \r\nHaşhaşiler (Arapça: Hashīshīya ya da Hashīshūn), Haşişin ya da Haşhaşiyyin de denir.\r\n8. yüzyılda İsmaililiğin Nizarî kolundan çıkan bu topluluğun 15. yüzyıla dek faaliyetlerini sürdürdükleri sanılmaktadır. Kapalı bir topluluk olan Haşhaşiler radikal bir din akımının takipçileri olarak ortaya çıktılar. Avrupa dillerine Haçlı Frankları tarafından taşınan assassinsözcüğünün kökeni haşhaşindir. \r\n \r\nİngilizcedekiassassin sözcüğünün Arapça haşhaşin (afyonkeş) sözcüğünden türediği varsayılır. Hasan Sabbah'ınmüritleri, kendilerini esaslarına bağlıolan anlamındaki Esasiyunşeklinde adlandırıyorlardı. Bazılarına göre kökeni; Marko Polo'nun 1273'teki Alamut anılarında bahsettiği, haşhaştan çok alkollü içecekleri andıran bir uyuşturucudur.\r\n \r\nKendilerineed-da’va-t-ul-cedide (yeni dava, yeni öğreti) ya da fedaayiin (Arapça fedailer –bir amaç uğruna kendini feda etmeye hazır olan) derlerdi.\r\n \r\nHaşhaşiler; Hasan Sabbah'ın 1090 yılında Alamut Kalesi'ni almasıyla kurulmuştur. Hasan Sabbah'ın amacıSelçuklu Devleti'nden intikam almaktı. Ve alır. \r\n \r\nÖnceİngilizler; Arabistan’da Vahhabi hareketini Osmanlı-Türk Müslümanlarına karşı örgütlediler. Sonraİngilizler; Orta Asya’da Cemalettin Afgani’yi, Ortadoğu’da Arap dünyasında Muhammed Abduhu; İslam’ın ilahi mesajdan saptıracak görüş ve düşüncelerle donatarak kullandılar.\r\n \r\nİslam ülkelerindeki hareketlenme Haşhaşilerin yeniden doğuşu anlamına geliyor mu?\r\nİslam dünyasında yaşananlar haşhaşi hareketinin eylemlerinin günümüz yansıması değil mi? \r\n \r\nBugünlerdeİslam dünyasının alt üst olmasında öncü olanlar kimler? Nasıl yetiştiler, neye inanıyorlar, neyi savunuyorlar?\r\n \r\nKatleden, yakan, yıkan, şiddeti kutsayan bu insanlar nasıl yetişti? \r\nHangi kin nefret duygularıyla kendilerinden olmayanlara saldırıyorlar? Düşünmek gerekir.\r\nDinci, Tarikatçı, cemaatçı İslamcıların tiplerine yüzlerine bakın. Farklılıklar görülür.\r\nKimler kimleri örgütledi, örgütlüyor, saldırtıyor?\r\nHizbuşşeytanlar Türkiye ve İslam dünyasını altüst ediyor.\r\n \r\nGünün Sözü: Şiddetşiddeti, nefret nefreti, kin kini doğurur. Sevgi sevgiyi besler.