Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58598.573$

Mobbing in Sektörel Bazda Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

21 Eylül 2013, Cumartesi 01:32
Mobbing “İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır.\r\n \r\nKasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.\r\n \r\nBu kapsamda 19.03.2011 - 19.03.2013 tarihleri arasındaki iki yılık süreçte ALO 170’e toplam 5.890 adet işyerinde psikolojik taciz başvurusu yapılmıştır.\r\n \r\nSektörel Bazda Mobbing\r\n \r\nMobbing başvurularının sektörel bazda dağılımına, göre özel sektör çalışanı, kamuda çalışana göre daha fazla mobbinge maruz kalmaktadır. Mobbing başvuruları özel sektörde % 67 iken, kamu sektöründe bu oran %33 olarak gerçekleşmiştir.\r\n \r\nÖzel sektördeki başvuru dağılımına göre Bayanlar %42, erkekler % 58 oranında mobbinge maruz kalırken, kamu da ise bu oran bayanlarda daha fazladır. Kamu da Bayanlar %51, erkekler %49 oranında mobbinge maruz kalmışlardır.\r\n \r\nSektörel bazda mobbinge maruz kalanların dağılımı ise şöyledir.\r\n \r\nKamu sektöründe; sektör belirtmeden destek alanlar 679 kişi ve % 34,64 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu, Hastane 325 kişi  % 16,58, MEB 268 kişi % 13,67, Üniversite 141 kişi % 7,19, TSK 84 kişi %4,29, Emniyet Genel Müdürlüğü 52 kişi %2,65, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 44 kişi %2,24, Adalet Bakanlığı 34 kişi % 1,73, Tarım ve Köy İşleri Müdürlükleri 30 kişi %1,53, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 28 kişi % 1,43 ile takip etmektedir.\r\n \r\nÖzel Sektörde; Sektör Belirtmeden Destek Alan 1.270 kişi %32,32, Sanayi Sektörü 700 kişi %17,81, Mağaza, Restoran, Market Sektörleri 411 kişi %10,46, Özel Sağlık Kuruluşları 219 kişi %5,57, Turizm İşletmeleri 189 kişi %4,81, Belediye Taşeron Firma Çalışanları 139 kişi %3,54, Hizmet Sektörü 138 kişi %3,51, İnşaat Sektörü 127 kişi %3,23, Bankacılık 118 kişi %3,00, İletişim Hizmetleri 106 kişi %2,70 olarak gerçekleşmiştir.\r\n \r\nCinsiyet ve Yaş Durumuna Göre;\r\nMobbinge maruz kalanların cinsiyet ve yaş dağılımı ise şöyledir.\r\n \r\nKadınlarda en fazla psikolojik destek gören yaş grubu %27,95 ile 29-33 yaş arasıdır.\r\n19-23 yaş % 8,12\r\n24-28 yaş %19,84\r\n29-33 yaş %27,95\r\n34-38 yaş %19,42\r\n39-43 yaş %10,17\r\n44-48 yaş %8,53\r\n49-53 yaş %4,11\r\n54-63 yaş %0,93\r\n \r\nErkeklerde en fazla mobbinge maruz kalan yaş grubu yine kadınlarda olduğu gibi  %27,16 ile 29-33 yaş arasıdır.\r\n \r\n19-23 yaş % 4,35\r\n24-28 yaş %17,32\r\n29-33 yaş %27,16\r\n34-38 yaş %26,67\r\n39-43 yaş %13,78\r\n44-48 yaş %7,90\r\n49-53 yaş %2,01\r\n54-58 yaş %0,56\r\n59-63 yaş %0,16\r\n \r\nSektör eğitim durumuna göre mobbinge maruz kalanların dağılımı ise şöyledir.\r\n \r\nKamu sektöründe % 40 ile lisans mezunları, %24,52 ile yüksek lisans, %22,58 ile lise, %8,06 ile İlköğretim, %4,84 ile önlisans mezunları mobbinge maruz kalmışlardı.\r\n \r\nÖzel sektörde mobbinge maruz kalanlar ise;  %37,80 ile lise, %29 ile ilköğretim, %20,70 ile lisans, %8,06 ile önlisans, %4,84 ile yüksek lisans mezunlarıdır.\r\n \r\nMobbinge uğrayanların şikayet konularına göre dağılımı ise şöyledir.\r\n \r\nİstifaya Zorlama                                 20,20 %\r\nHakaret                                              14,84 %\r\nKötü Muameleye Maruz Kalma        14,17 %         \r\nGörev Yeri Değişikliği                       11,72 %\r\nAyrımcılık                                          11,33 %\r\nSözlü Taciz                                        9,04 %\r\nTutanak Tutulması                             6,19 %\r\nYasal Hakların Kullandırılmaması     6,03 %\r\nİftira                                                   3,13 %\r\nCinsel Taciz                                       1,67 %\r\nFiziksel Şiddet                                   1,67 %\r\n \r\nMobbingin şikayete dönüşmesinin sebepleri ise;\r\nİş Yükünün Artırılması          28,42 %\r\nİş Yapmasına Engel Olma     13,33 %         \r\nCeza Verilmesi                       12,12 %\r\nİletişim Kesilmesi                   10,53 %\r\nTehdit                                     9,79 %\r\nİş Akdinin Sonlandırılması    9,51 %\r\nPerformans                             7,55 %\r\nİş Verilmemesi                       5,68 %\r\nÖzel Hayatın Gizliliği            3,08 %\r\n \r\n \r\nMobbingin şikayet mercii olarak;\r\nAmiri                                      86,72 %\r\nAmiri ve İş Arkadaşları          6,70 %\r\nİş Arkadaşı                             6,41 %\r\nAstı                                        0,17 %