Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58113.173$

Milli/Ulus Devletin Stratejisi ne olmalıdır

28 Kasım 2012, Çarşamba 13:22
Türkiye'de tartışma konularında biri de milli/ulus devlet konusudur.. İyi de ülkenin o kadar sorunu varken kim, neden, niçin, ne amaçla bu konuyu gündeme getirip tartıştırıyor.\r\n \r\nBakın; Osmanlı, tarihî mirasımızdır. Redd-i miras yapamayız. Tarih tekerrür etmez, doğrular ve yanlışlar tekerrür eder. \r\n \r\nOsmanlı'yıdiriltmek mümkün olmaz, doğrularını veya yanlışlarını tekrar etmek mümkün olur.\r\n \r\nModernliğin derin krizden geçtiği bir dünyada Osmanlı, tek başına model olamaz. Osmanlı idare ve hukukuyla hayranlık vericidir. Ama entelektüel stoku zayıftır. Nasıl Yunanlılar düşünüp Roma tükettiyse, Emevi-Abbasi-Selçuklu'nun ürettiğini Osmanlıtüketmiştir.\r\n \r\nOsmanlı devleti, felsefi tefekkürü ve tabiat bilimlerini medresenin müfredatından çıkardı, düşüncenin kurumasına engel olamadı. Tefekkür, irfan ve ilimler alanındaki uyanışta bize örnek olacak model Abbasi olabilir ancak. Abbasiler, kimseye hayranlık duymadılar; ilim ve felsefeyi aldılar, edebiyat ve sanatı, şiir ve tiyatroyu sahiplerine bıraktılar. \r\n \r\nOsmanlı'nın yanında, politik kuşatıcılık ve coğrafi irtibat açısından dikkatimizi çevireceğimiz tecrübe Selçuklu'dur. Bundan sonraki hegemonya kavgaları Ortadoğu, Avrasya ve Uzakdoğu hattında olacaktır, bu havzalarda Osmanlı'nın tecrübesi zayıftır. Avrupa'nın refleksif yönelimi; yayılma ve küresel hegemonya kurmaya değil, mevcut refahı korumaya matuftur, doğal sınırlarıyla yetinecektir. \r\n \r\nTürkiye; ABD'nin baskıları ve İslam dünyasıyla ittifak kurma tehlikesi dolayısıyla kapıda tutulmaya değer bir ülkedir ancak stratejik değeri yüksek ülkedir. AB'nin Türkiye'ye bakışı salt araçsal ve stratejiktir. Dolayısıyla dünya ile beraber gözlerimizi doğuya çevireceğiz. \r\n \r\nAB'ye "Bizi üye yap, seni küresel güç yapacağız, Ortadoğu'ya, Asya'ya taşıyacağız" demek onur kırıcıdır. Çok kutupluluğa yönelen, ağırlık dengesi doğuya kayan dünyanın gerçeklerine de aykırıdır. \r\n \r\nBüyükSelçuklu ve Anadolu Selçuklu bir doğu devleti ve ismi konulmamış kuşatıcı bir imparatorluktur. Selçuklu coğrafi olarak yekparedir. Afganistan'dan Konya'ya,İran'dan Mısır'a, Bakü'den Bilad-ı Şam'a (Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan) kadar yayılır. Osmanlı ile mukayese edildiğinde Selçuklu'nun sağladığı kültürel zemin, medeniyet kuşatıcılığı çok daha sahici, gerçekçi ve bugünkü konjonktürel gelişmeye uygundur. \r\n \r\nTemel parametrelerşunlardır:\r\n-Dünya yeniden şekillenirken, tek başına ulus devlet çıkarları, mezhep, etnik grup veya bölge merkezli stratejiler tarihe karışmış bulunuyor. Halkı Müslüman devletler, bölgeler, etnik gruplar ve farklı mezhepler -gayrimüslimleri de içlerine katarak- yeni bir bölgesel entegrasyon (gevşek markaj birlik) tasarlamalılar. \r\n \r\n-Arap milliyetçiliğinin iflasına şahit olmuş bir havza olarak Araplar, ancak Türkiye ve İran'la birlikte var olabilirler. \r\n \r\n-Türkiye ve İran, ne Kasr-ı Şirin'e kadarki gibi çatışarak, ne Kasr-ı Şirin'den sonraki gibi ilişkilerini dondurarak Ortadoğu, Avrasya ve Uzakdoğu'da inisiyatife sahip olabilirler. Mümkün olan yegâne ilişki birlikte hareket etmektir. \r\n \r\n-Osmanlı'daki gibi Asya Müslümanları ve Türk cumhuriyetlerden kopuk olamayız. Bu iki havza ile ilişkimizi sıklaştırmak için İran'la 'rekabet'e değil, "işbirliği" esasına dayalı ilişki kurmalıyız. Tarihte Semerkant-Herat merkezli Müslüman Asya rönesansını sona erdiren İran'ın ve Rusya'nın Osmanlıile irtibatı kesmesidir. Türki cumhuriyetlerin İslam dünyasına katılması, Rusya ve Çin'in baskı ve blokajlarına karşı durabilmesi bu işbirliğine bağlıdır. \r\n \r\n-Ulus devlet aşamasından sonra bölgesel entegrasyon dönemine giriyoruz. Kürtler bu entegrasyonun tabii parçasıdırlar. Ne tampon bölge, ne kendi bölgelerinin kaderinden ayrılarak var olabilirler. \r\n \r\n-Batı'da Avrupa, Güney'de Afrika, Doğu'da Endonezya ve Malezya hattı yeni bir ruhsal ve maddi hamle ile ayağa kalkacak olan büyük entegrasyonun iki kanadıhükmünde ana gövde ile irtibatlı olmalıdır. \r\n \r\n-Dünyaya hangi değerler eşliğinde sesleneceğiz? Bu, bütün beşeriyete dönük hayırlı insanlık ideali ve bunun somut ifadesi hak, korunan ahlaki hayat, özgürlük ve adalettir.\r\n \r\nHer coğrafya'nın her iklimin oluşturduğu toplumlar vardır. Ortak dokuların bozulması ile toplum kaos yaşar.\r\n \r\nGünün Sözü: Okuyan, düşünen sorgulayan insan, akıllı insandır.