Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.10
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2582.5
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64194.26$

Küresel Güçler ve Yeni Gladio

23 Aralık 2015, Çarşamba 21:19
Dünya’da ve Türkiye’de her gün yeni bir durumla karşılaşılıyor. TİME dergisi yılın adamı olarak Ortadoğu’da başlayan, Avrupa’ya ve ABD’ye uzanan protestocuları seçmiş.\r\n\r\n \r\n\r\nHalk, mevcut yönetimlere tepkileri neden artırıyor? Küresel finansın ağını oluşturduğu sistemde, muhalefeti sindirmek için kullandığı yapılanmaların güç kazanması ve pisliklerinin artık ayyuka çıkması, halkın internet çağında bilgilenmesi, toplumsal tepkileri artırıyor.\r\n\r\n \r\n\r\nPazarların küreselleşmesi;spekülasyonla suç arasındaki sınırları kaldırmıştır. Dünya mali piyasasının finans imparatorlukları, tüm kamusal erklerin gerçek efendileri olmuşlardır.\r\n\r\n \r\n\r\nBu mali gücün sınırları yoktur.\r\n\r\nHerhangi bir ülkenin parasını düşürebilir, ekonomisini altüst edebilirler.\r\n\r\nKontrolsüz ve kanunsuz olan bu gücün tek hedefi; en yüksek karı sağlamaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nKapitalizmin bu evresine şirket merkantalizminin küreselleşmesi demek mümkündür.\r\n\r\nMali işlemlerin hacmi, dünya fiziksel meta ticaretini çok gerilerde bırakmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\nUyuşturucu, silah ticareti, her türlü kaçakçılık, fuhuş, insan ticareti gibi bir alanla bütünleşen mali spekülasyon; dünyayı bir örümcek ağı gibi sarmıştır. Üretimden kopan spekülatif sermaye, sanayi sermayesine bağlı olmaktan kurtularak üstünlüğünü pekiştirmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\nİşte bu toplumsal ve ekonomik arka plan, son yıllarda yoğunlaşan büyük skandalları tetikleyen mekanizmayı ortaya koymaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nKirli İşler İmparatorluklarının işleyişlerinde çarkın dişlilerini yağlayan; rüşvet, yolsuzluklar, fuhuş ve politik yozlaşmadır. Bu aslında kapitalizmin doğasıdır da.\r\n\r\n \r\n\r\nKapitalist piyasa ekonomisi; yasalar tarafından denetim altına alınamaz.\r\n\r\nYasalar; onun işleyişi ile uyumlu olduğu sürece anlam taşır.\r\n\r\nPiyasa dinamikleri; nesnel ve bilinçdışı bir süreç olarak, yasal çerçeve ile çatıştığı takdirde, onu delerek işleyişini sürdürür.\r\n\r\n \r\n\r\nKriz dönemlerinde; ekonomik ve siyasi düzlemde hızlı değişimler yaşanmaya başlanır.\r\n\r\nYeni sınıf şekillenmeleri gelişirken; bazı sınıf ve katmanlar dağılır, paylaşım şiddetlenir.\r\n\r\nŞiddetlenen rekabet; yasal çerçeveye sığmaz olur.\r\n\r\n \r\n\r\nGelişmekte olan sınıf ve sınıfsal katmanlarla, daha önceki iktidarı denetleyen sınıflar arasındaki çelişkiler yoğunlaşır. Bu dönemlerde, merkezi kamu birimleri ile yerel yönetimlerde görevli personel açısından rant olanakları doğar.\r\n\r\n \r\n\r\nToplumsal ve ekonomik kriz, politik krizle birleşince; kamu düzenine olan güven ortadan kalkar. Tüm bu atmosfer göz önüne alındığında, politik rekabetin ve şiddetlenen çıkar mücadelesinin kaçınılmaz sonuçları olarak kirli çamaşırlar ortaya dökülür.\r\n\r\n \r\n\r\nŞantaj, tehdit, politik aksiyonla bütünleşir.\r\n\r\nMali politik skandallar bir yumağa dönüşür.\r\n\r\nBu yumaklanma ise, daha da karmaşıklaşarak sürüp gider...\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye'deki gelişmeleri, böylesi bir çerçeve içerisinde ele almak ve coğrafi bir mekanın hiç bir doğru çağrışım uyandırmayan, güdük sembolikliğinden kurtarmak gerekmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nİşbirliğinin boyutları öylesine bir noktaya gelmiş ki; oluşturulan atmosferin, devletin temellerine de yönelik kirlendirilen muhalefeti de dönüştürerek, netleştiriyor.\r\n\r\n \r\n\r\nEgemen gizli gerçeklerin bir karşı cephe tanımlaması ve onu yeraltı diye nitelemesi kapsamlı boyutlar ortaya koyuyor. Muhalefeti sivil itaatsizliğe indirgemeye çalışan küresel güçlerin, ulus-devlet temelinde kendi yarattığı kontrgerilla ekonomisinin kir örnek çoktur.\r\n\r\n \r\n\r\nUyuşturucu, silah, döviz ve altın kaçakçılığı konusunda bir daha açılmamak üzere kapatılan dosyalar incelendiğinde, ortaya saçılan bağlantılar; birçok banka, holding ve gazete patronu, politikacı, istihbaratçı ve kamu görevlisinin ihanetlerini belgeleyecek niteliktedir.\r\n\r\n \r\n\r\nEgemenlik sisteminin tetikçileri; Gladio vatanseverleri; bu sistemle bütünleşmişlikleri ve ona hizmetleri ölçeğinde, bir çok noktada aynı irade doğrultusunda hareket etmektedirler.\r\n\r\n \r\n\r\nOrtadoğu'ya yerleştirilmeye çalışılan yeni düzen; petrol, para, uyuşturucu, silah ekseninde düğümlenirken, Türkiye'de roller kurgulanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\nEskisi tasfiye edilen ve yenisi oluşturulan Gladio ılımlı İslamcıları; iplerini ellerinde tutan burjuva imparatorluğunun yeni suç şebekeleridir. Gladio elemanları, şimdi farklı kimliktedir.\r\n\r\n \r\n\r\nGünün Sözü: İnsanın ne söylediğini değil, ne yaptığını değerlendir, gerçeği anlarsın.\r\n