Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

Kontenjan Fazlası Engelliler İçin Teşvik Yüzde Yüz Oldu

06 Mart 2014, Perşembe 11:55
4857 sayılı İş Kanununa göre Özel sektör işverenleri; elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli personeli beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.\r\nÇalıştırılacak Engelli işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçilerin toplamı esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.\r\nFormül\r\nPersonel Sayısı x Part-Time Çalışılan aylık Saat\r\n_______________________________________ x %3 = Engelli Sayısı\r\nNormal Çalışılan Aylık Saat\r\n \r\n \r\n \r\nÖrnek \r\n  400 x 700\r\n_____________ x 3% = 3,73\r\n       225\r\n \r\nÇalıştırılacak engelli personel sayısı hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. Örnekteki orana göre engelli sayısı 4 kişi olacaktır. İşyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere öncelik tanınır.\r\nİşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasında temin edebilirler.\r\nYer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılmaları yasaktır. Engelli sayısını belirlemek için işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.\r\nBir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. İhtiyacı olduğu halde işe almazsa, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.\r\nKontenjan Fazlası Engelliler İçin Yüzde 50 Teşvik Yüzde 100 Oldu\r\n19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile daha önce kontenjan fazlası olan engelli personel için uygulanan %50 sigorta işveren hissesi teşviki, %100 e çıkartıldı.\r\n- Özel sektör işverenlerince engelli sigortalılar ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı,\r\n- Yükümlü olmadıkları halde kontenjan fazlası engelli çalıştıran, işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır.\r\nKontenjan dâhilinde olan veya kontenjan fazlası olan işçi için hazinece karşılanacak işçi maliyeti:\r\nAsgari Ücret                SSK İşveren    Teşvik İndirimi        Hazinece Karşılanacak\r\nPayı (20,5)                       (%5)                                         İşveren Maliyeti\r\n________________________________________________________________________\r\n1.071,00                       219,56                53,55                                           166,01\r\n \r\nİşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ ya verilmesi ödenmiş olması şarttır\r\nHazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu teşvik, kamu idareleri hariç, özel sektör işyerleri ile bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. (506 Geçici 20 Md.)