Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67189.187$

Kadro Geçiş Sürecinde İşyeri Tescili İşçi Giriş ve Çıkışı

16 Mart 2018, Cuma 16:17
2018 yılında çalışma hayatında birçok değişiklikler olacaktır. Bunların en önemlisi uzun süredir gündemimizde olan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesidir. 696 sayılı KHK ile 2017 yılı 4 Aralık itibariyle taşeron olarak çalışanlar, 02.04.2018 tarihi itibariyle artık kamuda sürekli işçi statüsünde çalışacak.

Geçiş süreci için zaman azalırken Alt işverenler işçilerin çıkış işlemleri, kamu kurumları ise işyeri tescili ve işçi girişleri ile ilgili planlamalarını yapmaktadır.

İşyerlerinin Tescili

İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK’ ya vermek zorundadır. Dolayısıyla sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, işyerini sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarih itibariyle tescil ettirmek zorundadır.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 2.4.2018 dir. Buna göre, bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişiliklerin kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecektir.

Örnek: Hizmet alımı suretiyle yaptırılan işin konusunun “genel temizlik işleri” ve hizmet alan kurumun “Sosyal Güvenlik Kurumu” olduğu varsayıldığında, kadroya geçirilecek sigortalılara aynı işin yaptırılacak olması ve Kurumun yapılacak bu işe uygun işkolunda 8121 (genel temizlik işleri) işkolu kodlu işyeri dosyasının bulunması halinde ayrıca işyeri dosyası açılmayarak gerekli işlemler mevcut dosya üzerinden yürütülecektir.

İAB Çıkış Kodu

Yükleniciler, sürekli işçi kadrolarına geçecek sigortalılarının geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapmaya devam edeceklerdir.

Bu durumda, 2.4.2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen personele ait işten ayrılış bildirgesi en geç 11.4.2018 tarihinde yüklenici tarafından e-sigorta yoluyla verilecek ve işten ayrılış tarihi 1.4.2018 olarak bildirgede gösterilecektir.

Sürekli kadroya geçiş işleminin 2.4.2018 tarihinden önce tamamlanması halinde işten ayrılış bildirgesi yüklenici tarafından kamu idaresince kadroya geçiş tarihinden bir gün önceki tarih esas alınarak düzenlenecektir.

Bu durumdaki sigortalılar için yüklenici tarafından işten ayrılış nedeni olarak “39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu kullanılacaktır.

İşe Giriş Bildirgeleri

Kamu idarelerinde sürekli işçi kadrolarına geçişteki son gün 2.4.2018 tarihidir. Buna göre, kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2.4.2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebileceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kadroya geçirilecek personelin kadroya geçirilmeden önce yapmış olduğu işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyasının olmaması halinde ise işyeri tescili en geç 2.4.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacaktır.

İlk defa tescil edilen işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresinin son günü 2.5.2018 tarihi olacaktır.

APHB Verilmesi

Kamu idarelerinden 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla iş alan yükleniciler, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınacak sigortalıların hizmetlerini sözleşmenin fesh edildiği tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildireceklerdir.

Örneğin; 2 Nisan’ da Sürekli İşçi Kadrosuna geçecek işçiler için yüklenici, Nisan ayına ait 1 günlük APHB verecektir.

Kadroya geçirilecek olan sigortalıların işverenleri kadroya geçirildikleri kamu kurum ve kuruluşları veya bu kuruluşlarca aylık prim ve hizmet belgelerinin;

A- Kamu/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince 15-14 şeklinde düzenleyecektir.

B- Özel/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince aylık bazda 1-30 olarak düzenlenmesi gerekecektir.