Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  59295.337$

İşverene Yeni Bir Teşvik Daha

26 Nisan 2016, Salı 19:58
Devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan nakdi yardım alan kişileri çalışma hayatına kazandırmak ve bunları istihdam edecek işverenlerin bir yıl boyunca asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılayacak.  Bununla ilgili düzenleme 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.\r\n\r\nBuna göre;\r\n\r\n \r\n\r\n

İşçi Yönünden;

\r\n\r\n \r\n\r\n- İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olmak,\r\n\r\n- 5510 sayılı kanunun 60/c kapsamında GSS li olanlardan çalışabilir durumda olmak,\r\n\r\n- İş Kur’a kayıtlı işsizler arasında olmak,\r\n\r\nŞartı ile belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl daha uzatabilir.\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

İşveren Yönünden:

\r\n\r\n \r\n\r\n- İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında, bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,\r\n\r\n- Aylık prim ve hizmet belgelerini (APHB) yasal süresi içinde SGK’ ya vermesi,\r\n\r\n- SGK’ ya yasal süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,\r\n\r\n- SGK’ ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması durumunda tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması,\r\n\r\n- Kayıt dışı işçi çalıştırılmaması,\r\n\r\nhalinde işveren, bu destekten yararlanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kimler Destekten Yararlanamaz

\r\n\r\n \r\n\r\n- Emekliler,\r\n\r\n- Yurt dışında çalışan sigortalılar,\r\n\r\n- Kamu kurum ve kuruluşları ile Sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan işyerleri\r\n\r\nbu destekten yararlanamazlar.\r\n\r\nİşverenler sağlanan bu prim desteğinden aynı sigortalı için bir yılı geçmemek üzere yararlanır. Destekten yersiz olarak faydalanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilir.\r\n\r\n \r\n\r\n

İş Kur’un Teklif Ettiği İşi Kabul Etmeyenlerin Yardımı Kesilir

\r\n\r\n \r\n\r\nYukarıdaki şartları taşıyanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu sistemine kaydedilir. Bu kişiler Türkiye İş Kurumu tarafından mesleki eğitime veya diğer aktif iş gücü programlarına tabi tutulur. Mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programlarını ya da Türkiye İş Kurumu tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından ödenen nakdî sosyal yardımları tespit edilmesini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilir.\r\n\r\n \r\n