Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Kaldırıldı

02 Eylül 2014, Salı 09:43
SGK İle Anlaşması Olmayan Hekimlerin İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Kaldırıldı\r\nBilindiği üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek istirahatler” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.” 01.10.2013 tarihinde yapılan değişiklikle “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” hükmü ile SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen analık (doğum) istirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluşlarınca onaylanması durumunda geçerli olması kuralına son vermiş iken, yine 03.05.2014 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.\r\nSSİY 39 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında ise; “Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.” İfadesine yer verilmekte iken, yine yapılan değişiklik ile  “Kurumla sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sözleşmesiz” ibaresi eklenmiştir.\r\nBuna göre, 5510 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığınca sınıflandırma içinde yer alan ve SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucularında görev yapan istirahat raporu düzenlemeye yetkili hekimlerce veya sağlık kurullarınca, sigortalılar adına düzenlenen istirahat raporlarının herhangi bir resmi sağlık tesisi tarafından onaylanmasına gerek kalmaksızın Kurumca kabul edilerek bu sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir.\r\nÖzel muayenehanesi olan hekimler tarafından sigortalılara düzenlenen raporlara istinaden sigortalıların istirahatli bırakıldığı süreler için geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmeyecektir. Bu nedenle özel muayenehane hekimleri tarafından istirahati uygun görülen sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için raporlarını SGK ile sözleşmeli hastanelerin sağlık kurulunca onaylanması halinde SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenecektir.\r\nSözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenen iş kazası, hastalık ve analık istirahat raporlarının elektronik ortamda kuruma gönderileceği gibi kağıt ortamından da gönderilebilecektir.\r\n \r\n \r\n