Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

İslamcıların İktidar Savaşı

12 Şubat 2014, Çarşamba 18:53
Tarih boyunca iktidarı, gücü, serveti ele geçirmek isteyenler Din’i; halk kitlelerini susutrumak sindirmek biat ettirmekte istismarcı görenler ve kullananlar olmuştur. \r\nOysa Din’ler  ahlakı, eşitliği, adaleti, paylaşımı, yardımlaşmayı, hoşgörüyü esas alır.\r\nZaman içinde istismarcılar; kutsal kitap yerine onu temsil edenlerin görüş ve düşünce ve yaşamlarını esas alırlar.\r\nHer din mensuplarında olduğu gibi Müslümanlar da; bölündükçe bölündüler. \r\nSonra peygamber sonrası liderlikte ayrıştılar.\r\nSonra kabilecilikte haşimi, kureyş olarak tekrar ayrıştılar. \r\nSonra Muaviye ve Ali taraftarı diye ayrıştılar\r\nSonra harici selefi diye ayrıştılar.\r\nSonra liderliğin saltanat yoluyla intikali konusunda ayrıştılar.\r\nSonra İtikadda Maturidi ve Eşari diye ayrıştılar.\r\nSonra ayrışmalara rahmet dediler, dedikçe ayrıştılar.\r\nSonra Sunni ve şia diye ayrıştılar.\r\nSonra sunniler Hanifi, Şafi, Maliki, Hanbeli mezhepleri diye ayrıştılar. \r\nSonra Şialar Caferi, imamiye, Zeydiye diye ayrıştılar. \r\nSonra radikal, fundamentalist, mezhepsiz, dinlerarası diyalogcu olarak ayrıştılar.\r\nSonra ılımlı ılımsız diye ayrıştılar.\r\nSonra Haçlılarla birlik olup olmada ayrıştılar\r\nSonra bağımsızlığı savunmada veya mandacılığı savunmada ayrıştılar\r\nSonra sömürgeleşmeyi savunmakta veya karşı çıkmakta ayrıştılar.\r\nSonra ramazana başlamada bayram günlerinde ayrıştılar.\r\nSonra günahların ne olduğunda ayrıştılar. \r\nSonra kılık kıyafette ayrıştılar.\r\nSonra Kur’an mı, hadisler mi esas alınmalı konusunda ayrıştılar.\r\nSonra hangi hadise göre hareket etmede ayrıştılar.\r\nSonra Kur’an Müslümanlığı ile geleneksel Müslümanlıkta ayrıştılar.\r\nSonra İman’ın şartlarında ayrıştılar. \r\nSonra İslam’ın şartlarında ayrıştılar.\r\nSonra İbrahim-i din de ayrıştılar.\r\nSonra kim cennete kim cehenneme gidecekte ayrıştılar.\r\nSonra reformistlikte ayrıştılar.\r\nSonra modernistlikte ayrıştılar.\r\nSonra cihatta ayrıştılar.\r\nSonra tarikatlerde ayrıştılar.\r\nBirlik olmadılar, olamıyorlar. Çünkü ilahi mesajı tersyüz ettiler.\r\n \r\nTürkiye İslamcılığının en büyük zaafı ve handikapı enternasyonalizm ve ümmetçilik üzerinden kendi toprağına vatanına, tarihine, milli kültürüne yabancılaşmasıdır\r\n \r\nİslamcılık; modern olan ya da harici bir durum karşısında, Müslümanın tutum ve tavrını ifade eder. Bu haliyle bence, radikal, kan dökücü, yakıp yıkıcı,  vahşi, vandalist Müslümanlar kabul etseler de, etmeseler de İslamcıdırlar.\r\nİslamcılık tarifi değişkendir. Herkese göre İslamcılık anlayışı vardır. Kimi modernist kimi cemaatleşme olarak algılar. Radikal İslamcı hareketlerin büyük çoğunluğu tasavvuf ve tarikat karşıtıdır, halk müslümanlığıyla ciddi mesafelidir, onları İslam’ın da İslamcılığın da uzağında görür hatta sapkın kabul eder. Bunun sebebi ölçü olarak yeni İslam yorumunu, entelektüalizmi ve modern manasıyla aktivizmi öne çıkarmış olmalarıdır. \r\nOnlar kendilerinden olmayanlara karşı kin ve hırs beslemektedirler.\r\nOnlar masum insanlara ve kendilerinden olmayanlara karşı tuzak kurmaktadırlar.\r\nOnlar çalışan dürüst üreten insanlar için en şiddetli düşman olmaktadırlar.\r\nOnlar bozgunculuk yapmaktadırlar.\r\nOnlar dost, kardeş dediklerine sıkça ihanet etmektedirler.\r\nOnlar din’i kendi nefislerine göre şekillendirdiler, anladılar, uyguluyorlar.\r\nOnlar dünyevi güç servet için din’lerini aracı yaptılar.\r\nBu tip inançta olanlara karşı dikkatli olmak gerekir. \r\nSamimi Müslümanların seslerini yükseltmeleri gerekir. \r\n \r\nGünün sözü: Aklını kullanarak inanan insan sorgular.