Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

İşe Gelmeyen İşçi ve Sözleşmenin Feshi

21 Mayıs 2014, Çarşamba 14:04
İşçilerin işverene haber vermeden işe gelmemeleri veya sürekli geç gelmeleri, hem işin işleyişi ve iş disiplinini bozar, hem işi aksatır hem de işverene fesih hakkı verir.\r\nİş Kanunu 25.md. göre “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” işverene iş sözleşmesini süre bitmeden önce veya bildirim süresini beklemeden derhal fesih hakkı verir.\r\nİş sözleşmelerinin sona erme kuralı; belirli süreli sözleşmelerde süre sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise bildirimli fesih yoluyla olmaktadır.\r\nBildirimli fesih, Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumu karşı tarafa bildirmesidir.\r\n4857 sayılı İş Kanunu 17. Md. bildirim sürelerini belirtmektedir.\r\nBuna göre iş sözleşmeleri bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak;\r\n- İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, 2 hafta sonra,\r\n- İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, 4 hafta sonra,\r\n- İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, 6 hafta sonra,     \r\n- İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, 8 hafta sonra,\r\nfeshedilmiş sayılır.\r\nİşveren, iş sözleşmesinin derhal sona erdirmek istediğinde bu süreleri kullandırmadan bildirim sürelerine ait ücretlerini peşin vererek iş sözleşmesini sonlandırabilir.\r\nAyrıca; Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (4857/18)\r\nAhlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan (işçi-işveren) birinin öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü içerisinde kullanılması gerekir. Bu süre geçtikten sonra ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.\r\nİşçinin İşe Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkânı Vermez  \r\nDevamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde,  işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkânı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir. (Y7HD 18.04.2013 E.2013/3020 - K.2013/7082)\r\nBildirimsiz fesihlerde haklı bir nedene dayandırmadan iş akdini fesih etmek isteyen işveren; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, işe iade davası ve iş güvencesi tazminatı gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalır.\r\nBilgiyi Belgeye Dökme\r\nDevamsızlık nedeniyle işçinin iş sözleşmesini fesih etmeden önce mutlaka işe gelmediği ile ilgili tutanaklar tutulmalıdır. İşçiye noterden ihtarname göndererek savunması istenmeli ve işe gelmemesi ile ilgili haklı bir nedeninin olup olmadığı araştırılmalıdır. İhtarname ile işçiye savunması için 3 günlük süre vermek uygun olacaktır. Örneğin işçiye gönderilen ihtarnamede 3 gün savunma süresi verilmesi ve ihtarnamenin de 18.05.2014 tarihinde işçiye tebliğ edildiği varsayıldığında işten çıkış tarihi (18+3=) 21.05.2014 tarihi olacaktır.\r\nİşçinin işten ayrılış nedeni olarak 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih, Eksik gün gerekçesi olarak da 15 Devamsızlık kodu seçilmelidir.\r\n \r\n