Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58700.594$

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelendirilmesi

21 Şubat 2013, Perşembe 15:04
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi için çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak bilgilendirmek, eğitimi vermek ve verdiği bu eğitimi belgelendirmek zorundadır.\r\nİşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler konusunda işveren çalışanları bilgilendirmek zorundadır.\r\nEğitim konusunda ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.\r\nÖrgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamazlar.\r\nÇalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri\r\nAltı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belgesi olmayanlara işveren eğitim vermek zorundadır.\r\nGeçici iş ilişkisi kurulan işveren, kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlar.\r\nAsıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.\r\nİşveren, çalışanlara işe başlamadan işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla eğitimler tekrarlanır.\r\nİş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim, altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara ise bilgi yenileme eğitimi verilir.\r\nVerilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.\r\nEğitim, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile en az beş yıl mesleki tecrübesi olan mühendis, mimar, teknik eleman, tekniker ve benzeri teknik sınıfta yer alanlar ile tabip, eczacı, biyolog, psikolog, hemşire, sağlık memuru ve benzeri sağlık sınıfında yer alanlar tarafından verilir.\r\nAyrıca; iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınan ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB), iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca da eğitimler verilir.\r\nEğitimlerin belgelendirilmesi\r\nDüzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.\r\nEğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.\r\nMesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.