Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58134.851$

İş Kaybı Tazminatı Şartları ve Tutarı

20 Mart 2014, Perşembe 23:50
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle iş sözleşmesi sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenmektedir (Kısaca, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalı işsizlere ödenir.)\r\nİş kaybı tazminatından, aynı işverenle kesintisiz en az 550 gün süreyle hizmet akdi devam eden ve işten çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda İŞKUR’a başvuranlar yararlanabilmektedir.\r\nÇalışma süresine bağlı olarak 3-8 ay aralığında ödeme yapılmaktadır. Aylık ödeme miktarı net asgari ücretin iki katı (engelliler için dört katı) olarak belirlenmektedir (4046/21)\r\nİş Kaybı Tazminatının Amacı ve İlgili Kurumlar\r\nÖzelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmeleri nedeniyle, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlamak amaçlı bir tazminattır.\r\nİş kaybı tazminatının ödenmesi ve sağlanacak diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,\r\nKuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütülmesinden, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı sorumludur.\r\nİş Kaybı Tazminatının Faydalanma Şartları ve Süreleri\r\nÖzelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine başvurmaları gerekmektedir.\r\nÖzelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akdi kesintisiz en az;\r\n- 550 gün devam edenlere 90 gün,\r\n- 1100 gün devam edenlere 120 gün,\r\n- 1650 gün devam edenlere 180 gün,\r\n- 2200 gün devam edenlere 240 gün,\r\niş kaybı tazminatı ödenmektedir.\r\n- İş kaybı tazminatı ödenmesi,\r\n- Yeni bir iş bulma,\r\n- Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,\r\n- Sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılmasından İş Kur Müdürlüğü sorumludur.\r\nÖdeme Miktarının Hesabı\r\nİş kaybı tazminatı, hizmet akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katıdır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü 1,2 ve 3. derece), günlük net asgari ücretin dört katı iş kaybı tazminatı olarak ödenir.