Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58730.865$

İlave İstihdam ve Asgari Ücret Teşviki

20 Mart 2018, Salı 12:11
Hükümetimiz, istihdamı artırmak ve işverenin prim yükünü hafifletmek için çeşitli teşvikler uygulamaktadır. Mecliste görüşülen 4447 sayılı kanuna Geçici 19 ve 21 nci maddeleri ile İlave İstihdam Teşviki, 5510 sayılı kanuna Geçici 75 inci maddesi ile eklenecek olan Asgari Ücret Teşviki Ocak 2018 ayından itibaren geçerli olacaktır. Bu iki teşvikle ilgili işçi ve işveren açısından yararlanma şartları ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

2020 yılı Aralık ayına kadar geçerli olan prim desteği kapsama giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.

Ancak işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İşkur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için bu süre 18 ay olarak uygulanır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar

- İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması,

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

- 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar

- Özel sektör işverenine ait olması,

- Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

- İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde Maaşı 5.412,00 TL'ye kadar olan çalışanların primleri devlet tarafından karşılanacak.

İlgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ile 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini Bakanlar Kurulu belirleyecektir.

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde; ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Destek Süresi

- 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyeri; 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ

4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a- 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b- 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan İşyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Asgari ücret desteği 2018 yılının ilk 9 (Ocak - Eylül) ayı için sağlanacaktır.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

- Özel sektör işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

- 4(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar,

Destek Tutarı

- 2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

- 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.