Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67127.570$

İlave İstihdam Teşviki 2020 Yılına Kadar Uzatıldı

28 Aralık 2015, Pazartesi 10:37
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan belirli şartları taşıyanlar için 6111 Sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna Geçici 10. Madde eklenmiş olan İşveren Hissesinin tamamının işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı Teşviki 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştı.\r\n\r\nBakanlar Kurulu, 4447 sayılı Kanuna Geçici 10. maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkili kılınmıştı.\r\n\r\n \r\n\r\n28 Aralık 2015 tarihli ve 29576 sayılı resmi gazete de yayınlanan “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” ile Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak bu teşviki 2020 yılına kadar uzattı.\r\n\r\n \r\n\r\nBuna göre;\r\n\r\n31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi için;\r\n\r\n- Özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların,\r\n\r\n- İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, \r\n\r\n- Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları\r\n\r\nhalinde sigorta primlerinin “işveren hissesinin tamamı” İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.\r\n\r\nKanunda sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.\r\n\r\n \r\n\r\nKanun Kapsamında:\r\n\r\n \r\n\r\n18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; \r\n\r\n \r\n\r\n1- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,\r\n\r\n2- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,\r\n\r\n3- Mesleki yeterlik belgesi ve yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olanlar için yirmidört ay süreyle,\r\n\r\n \r\n\r\n29 yaşından büyük erkeklerden;\r\n\r\n \r\n\r\n-Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için yirmidört ay süreyle,\r\n\r\n-Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için yirmidört ay süreyle,\r\n\r\n- 4/a kapsamında çalışmakta iken, mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,\r\n\r\n- Herhangi bir belgesi olmayan fakat Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,\r\n\r\nİşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı işsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.\r\n\r\n \r\n\r\nTeşvik Kapsamında İşveren Hissesine Ait Primlerin Fondan karşılanabilmesi için;\r\n\r\n \r\n\r\n-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal suresi içerisinde SGK’ya vermesi,\r\n\r\n-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarının yasal suresi içinde ödemesi,\r\n\r\n-Teşvikten yararlanan işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması yada borç varsa borcun yapılandırılması şarttır.\r\n\r\n \r\n