Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67005.475$

İkibin Çalışana Bir İşyeri Hekimi

26 Temmuz 2013, Cuma 18:31
20.06.2012 tarihinde kabul edilen 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı RG de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgilibugüne kadar 21 yönetmelik, 4 tebliğ yayınlandı. Bu yönetmeliklerden en sonuncusu olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.\r\n6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanarak hazırlanan bu yönetmelik; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip “işyeri hekimi” ile İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler olan “diğer sağlık personeli” nin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.\r\n \r\nİşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.\r\n \r\nİşveren; işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini, nitelikleri uygun olan çalışanların arasından görevlendireceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak ta yerine getirebilir.\r\n \r\nTam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.\r\n \r\nİşyeri hekimlerinin çalışma süreleri\r\na) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.\r\nb) Diğer işyerlerinden:\r\n1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.\r\n2- Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.\r\n3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.\r\n \r\nAz tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.\r\nÇalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.\r\n \r\nTehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.\r\nÇalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.\r\n \r\nÇok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.\r\nÇalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.\r\n \r\nDiğer sağlık personeli, görevlerini yerine getirmek çalışma süreleri\r\na) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.\r\nb) Diğer işyerlerinden;\r\n1- Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.\r\n2- Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.\r\n3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.\r\nTam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.\r\n \r\nİşyeri hekiminin ve Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.\r\n