Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58730.865$

İhanet, İşgal ve Milli Ses

23 Nisan 2013, Salı 14:57
Türk Milleti, Türk devleti, Türk Yurdu batı haçlı saldırılarının hedefi olmuştu.\r\nTürkiye kaos ortamında. Tarih tekerrür ediyor. \r\nÖrtülü işgal; vatanı, devleti sarmalamış durumda. Yöntemi farklı, ancak devşirme yöntemi aynı. Etnik azınlıkçı işbirlikçi zihniyette olan kesimler ve bağımsızlıkçı kesimler sahnede. \r\n \r\nHatırlayalım;\r\nAvrupa-Haçlıgüçleri, işgal için yüzlerce proje ile paylaşma anlaşmaları yaptı. \r\n-İlk görüşme, 1908'de Estonya'nın başkenti Reval (Talin)'de İngiltere ile Rusya arasında,\r\n-Boğazlar (Brest litowsk gizli antlaşması), İngiltere ile Rusya arasında, \r\n-Londra Antlaşması, İtilaf Devletleri ile İtalya arasında \r\n-Sykes-Picot Antlaşması, İngiltere ile Fransa arasında \r\n-St. Jean de Maurienne Antlaşması, İngiltere, Fransa, İtalya arasında. \r\n-Balfour Deklarasyonu, İngiltere tarafından imzalandı. \r\nBu paylaşım Antlaşmaları Mondros Ateşkes Antlaşması ile uygulanmaya konuldu. \r\n \r\nMondros ateşkes anlaşması imzalandı (30 Ekim 1918) \r\nİtilaf Devletleri adına İngiltere (Amiral Calthorp) ile Osmanlı Devleti (Rauf Bey) arasında Limni Adasının Mondros limanında imzalandı. Silah bırakışma ve paylaşım antlaşmasıdır.\r\n-7. maddesi ile itilaf devletleri kendi güvenlikleri için bir noktayı işgal edebileceklerdi.\r\n-24.maddesi ile Doğu Anadolu' da bir Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanır.\r\n-Boğazların yönetimi itilaf Devletlerine bırakılır. \r\n-Haberleşme, ulaşım, telsiz, telgraf, posta teşkilatları İtilaf Devletlerinin yönetimine bırakılır.\r\n-Ordu terhis edilecek ve silahlan İtilaf Devletlerine verilecekti. \r\n \r\nAnadolu'nun her yerinde, Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler, Milli Cemiyetler olmak üzere üç ayrı çizgide cemiyetler örgütlendi.\r\n \r\nHavza bildirisi yayınlandı (28 Mayıs 1919) \r\n-Düşman işgallerinin durdurulması için Kuvva-i Milliye birliklerinin oluşturulması.\r\n-işgalleri protesto eden miting ve kongrelerin düzenlenmesi. \r\n \r\nAmasya genelgesi yayınlandı (22 Haziran 1919) \r\nMilli mücadelenin amacını, gerekçesini, yöntemini belirten ilk temel belgedir. \r\n-Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. \r\n-İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir. \r\n-Ulusun geleceğini gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır. \r\n-Bağımsızlığı kurtarmak için güvenli olan bir yerde milli bir kurulun kurulmasıgereklidir.\r\n-Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır. \r\n-Her ilden halkın güveneni kazanmış üç temsilcinin en kısa sürede Sivas' a gönderilmelidir \r\n-Erzurum Kongresine katılacak üyeler de çalışmaları bitince Sivas'a geleceklerdir.\r\n \r\nErzurum kongresi toplandı (23 Temmuz 1919) \r\nKongrede Alınan Kararlar: \r\n-Milli sınırlar içinde kalan vatan bir bütündür, \r\n-Doğu illerimiz bütün milletle birlikte işgallere savunacaktır. \r\n-Osmanlı Hükümeti görevini yerine getirmezse geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet mini kongre tarafından seçilecektir.\r\n-Ulusal kuvvetleri etkili, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. \r\n-Hıristiyanlara egemenliğimizi kısıtlayıcı haklar verilemez. \r\n-Manda ve Himaye kabul edilemez. \r\n-Kapitülasyonlar kabul edilemez. \r\n \r\nSivas kongresi toplandı ( 4-11 Eylül 1919) \r\nKongrede alınan kararlar; \r\n-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. \r\n-Ulusal güçleri etkili, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. \r\n-Vatan işgaline ve Ermeni Kürt Devletinin kurulmasına izin verilemez. \r\n-Hıristiyanlara egemenliğimizi kısıtlayıcı haklar verilemez. \r\n-İşgallere karşı İstanbul Hükümetinin etkisiz kalması halinde saltanat ve hilafet makamları ile yurdun ve milletin korunması için her türlü önlem alınmıştır.\r\n-Manda ve Himaye kabul edilemez. \r\n-Cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti olarak birleşir.\r\n \r\nTürkiye Büyük Millet Meclisi toplandı (23 Nisan 1920)\r\nBaşkent ve ülke işgal altındadır. Mebusan üyelerinden bazıları İşgalcilerce Malta’ya sürülür, bazıları da Ankara’ya gelir. Oluşan Meclis, ülkeyi işgalden kurtarmak için mücadele yürütür.\r\n \r\nYıl23 Nisan2013. İşgalciler ve onların işbirlikçilerin torunları etkili ve yetkili olarak ülke genelinde Türk, Türk Milleti, ve Türkiye Cumhuriyeti’nekarşı kin, nefret ve öfke kusuyorlar. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti bir kez daha ihanete uğramıştır. \r\n \r\nAncak Milli Ses her zaman vardır var olacaktır.\r\n \r\nGünün Sözü: Türk Milleti'nin tehlikede olması halinde yiğitleri her zaman ortaya çıkar.