Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.11
 • EURO
  36.07
 • ALTIN
  2582.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64174.215$

Hayaller, Saplantılar ve Eğitim

07 Eylül 2015, Pazartesi 13:58
Bilinen tipler; hayali Osmanlı federal devlet özlemiyle her türlü kirli ittifaka girdiler. Halk; cahilleştirilip sindirilirken, servetlerine servet kattılar ve devleti ele geçirdiler. Halk; siyasi partilerin, medyanın yanıltıcı bilgileriyle şaşkın hale sokuldu.\r\n\r\n \r\n\r\nOrtadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap baharı denilen, kitleleri ayaklandıran, kardeş kavgasına destek olanlar aynı zamanda kendi ülkelerinde sindirme susturma, uyuşturma operasyonunu da yürüttüler. Toplumu hareketsizleştirmenin birçok yolu vardır. Bunun başında eğitim gelir.  Her zaman gündemde olan konu; eğitim, öğretim, öğretmen, kalkınma ve güçlü olma konusudur.\r\n\r\n \r\n\r\nEğitim ve öğretim; her canlı varlığın yeteneklerini geliştirmek amacıyla gerek kendini gerekse neslini devam ettirecek olan yavrusuna verdiği bilgi ve tecrübe aktarımıdır. Kuşkusuz, bunda aklı ve beş duyuyu kullanarak verilen eğitim önemlidir ve çok gereklidir.\r\n\r\n \r\n\r\nİnsanlık tarihi boyuna eğitim için büyük çalışmalar yapılmıştır. Okullar, öğretmenler ve araştırmalar için büyük yatırımlar yapılıyor. Bugün hemen her ülke yetişmiş insan gücü ile etkindir, refah içindedir. Eğitime yeteri önemi vermeyen ülkeler geri kalmış durumdadır. .\r\n\r\n \r\n\r\nKonuyla ilgi ideolojik yaklaşımlar, Türkiye’nin eğitim, kalkınma gücü ile farklı tespitlerde bulunmaktadırlar. Oriantalist bakış açısıyla okul çocuklarına eğitimin önemini anlatıyor.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye'de bugüne kadar bu Oriantalist bakış açısında; ya kusur İslâm’da değil, Müslümanda denilmiş ya da kusur medreselerde, ama esasen devlet yönetiminde denilmiş.\r\n\r\n \r\n\r\nTemel soru şudur: 1000 yıl öncesinin bazı İslam düşünürlerin görüşleri, Türkiye'yi ve İslâm coğrafyasını halâ etkiliyor da, son yüzyıllık dönemde ve Cumhuriyetin kesin tercihi olan akılcılık ve çağdaş eğitim neden halâ kalkındıracak kadar etkilemiyor?\r\n\r\n \r\n\r\nBazılarına göre; Batı'nın zenginliğinin sebebi akıl ve eğitimden ibarettir.\r\n\r\nOysa;  Osmanlı Devleti yıkılırken, o coğrafyada krallar, şeyhler, diktatörler mi vardı?\r\n\r\nNereden çıktı bu krallar, şeyhler, diktatörler? Kim getirdi, kim destekledi? Niçin?\r\n\r\n \r\n\r\nBunları, Batılılar icat etti de oralara oturttu. Kendine bağımlı diktatörler gerekiyordu.\r\n\r\nBu devletlerin ayakta kalabilmesi, Batı'ya bağımlı diktatörlerle mümkündü. Yoksa, bugün yaşananlar başlarına gelecekti.\r\n\r\n \r\n\r\nMüslüman ülkelerin okullarında okutulan Fransızların ve İngilizlerin yazdığı tarih, bilim kitapları, kitlelerin şaşırtılmasında kusurlu değil midir?\r\n\r\nDini/İslâm eğitimi yerine, Batı'nın eğitimini bilimini, dilini, düşünce sistemini, felsefesini, sanatını, kılık kıyafetini, yaşam biçimini ithal etmek zorunda mıydık?\r\n\r\nAkılcılık adına yapılması yararlı eğitim bu mudur?\r\n\r\nBatı'nın şartı, Batı'nın eğitiminin taklit edilmesidir. Çünkü, her medeniyetin eğitimi kendine hizmet eder.\r\n\r\n \r\n\r\nTemel soru açıktır. Akılcılık, ya da dincilik emperyalizmi mi gerekli kılar?\r\n\r\nMadem, Batı akıllı idi, neden dünyayı sömürmek ve insanları birbirine düşürerek yönetmek gibi bir çözüme erişmiştir? Akıl ve eğitim bu mu demektir?\r\n\r\n \r\n\r\nBu aklın ve eğitimin içinde;\r\n\r\nEvrensel Akıl\r\n\r\nEvrensel Ahlâk\r\n\r\nEvrensel Adalet\r\n\r\nEvrensel İnsaniyet\r\n\r\nEvrensel İnsan Hakları\r\n\r\nEvrensel Eşitlik, Kardeşlik, Paylaşma, Yardımlaşma yoktur.\r\n\r\nBahsedilen akılcılık, insan hakları ve eğitim sadece Bat'nın çıkarları, emperyalizm için dışarıya gösterilen bir kurgudan ibarettir.\r\n\r\n \r\n\r\nİslâm coğrafyası’nın fakir düşmesinde, esarete düşmesinde, Osmanlı Devletinin yıkılışı öncesinde ve bilhassa yıkılışı sonrasındaki emperyalizmin etkisi doğru analiz edilmelidir.\r\n\r\n \r\n\r\nİslâm coğrafyasına yönelmiş batı emperyalizminin asıl sebebi unutturuluyor.\r\n\r\n100 yıl öncesinde Petrolün ele geçirilmesi ve İslâm dünyasının ele geçirilmesiydi.\r\n\r\nŞimdi de konu budur. Büyük Ortadoğu projesi, bundan başka bir şey değildir.\r\n\r\n \r\n\r\nDevlet yönetimi; yönetimi, adaleti, benden yana bana karşısın anlayışına göre yönetmek demek değildir. Başka devletlerin projelerinde yer alarak, kendi ülkesindeki duruma bakmadan başka ülkelere akıl vermekle olmasa gerek.\r\n\r\n \r\n\r\nSiyasette, bürokraside, yargıda, bilgisiz cahiller olabilir. Ancak sırf yandaş diye yalaka diye tercih edilmiş olmaları, devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi? \r\n\r\n \r\n\r\nİnsana; hangi eğitimi, hangi tür akılla vereceğimiz, birinci derecede önemlidir. Bir eğitim politikası bunu bilmektir ve bundan ibarettir.\r\n\r\n \r\n\r\nGünün Sözü: Bilgiyle donanmış, yetenekleri geliştirilmiş bireyler, en büyük güçtür.\r\n