Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58361.870$

GSS Borcundan Kurtulabilirsiniz

20 Ekim 2014, Pazartesi 15:18
GSS Borcundan Kurtulabilirsiniz\r\nA- İlk Kez Part Time Çalışacak Personel\r\n5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Part-time çalışan sigortalılar eksik günlerini 30 güne tamamlamaları gerekmektedir. Eksik günü olan sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar.\r\nEksik Günü 30 güne tamamlamanın iki yolu vardır.\r\n1- İsteğe Bağlı SGK Primi Ödemek\r\nPart-time çalışan sigortalılar eksik günlerini İsteğe Bağlı Sigortalı olarak 30 güne tamamlayabilirler. İsteğe Bağlı Sigorta Primi ödeyenler, gelir testine tabi tutulmaya gerek kalmadan hem sağlıktan yararlanabilecek, hem de bu süreler SSK (4/a) sigortalısı olarak emeklilik gün sayılarına ilave olacaktır.\r\n2- Sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Ödemek\r\n30 günden eksik günlerini sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Ödemek İsteyen Part-time Sigortalılar aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.\r\nB. Bugüne Kadar Gelir Testi Yaptırmamış ve Eksik Günlerini 30 Güne Tamamlamamış Olanlara Torba Kanunda Getirilen Düzenlemeler\r\nGSS’ nın yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihinden beri gelir testi yaptırmamış olanlar yapılandırmaya tabi tutulacak GSS borçları için,01.10.2014 tarihinden itibaren altı ay içerisinde (31.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar) ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri hesaplanacaktır. Bu süre içerisinde gelir testine başvurmayanlar için SGK’ da kayıtlı mevcut borç tutarı esas alınacaktır.\r\n \r\nÖrnek 7- 10.05.2012 tarihinde sigortalı olan ve kişinin, 10.10.2014 tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu, vakıftarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşengelirin, asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında tespitedildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 10.05.2012 tarihindenitibaren gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bugelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.\r\n \r\nC. GSS Borçları İçin Ödeme Şekilleri\r\n1- Taksitli ödeme yapılırsa: Borçların taksitle ödenmek istenmesi durumunda, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebilecektir. Taksitler ikişer aylık dönemler halinde seçilecek taksit toplamına göre 12, 18, 24 ve 36 ayda ödenebilecektir.\r\n2- Toplu ödeme yapılırsa: Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar, prim borcu aslının tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde ödemeleri halinde borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak dolayısıyla sadece borcun anaparası ödenmiş olacak.\r\nD. Gelir testi yaptıran fakat primlerini ödeyemeyenler\r\nGelir testi yaptırmış fakat primlerini ödememiş olanların, kapsama giren borçlarına ait bütün gecikme zam ve cezaları yani gecikme faizleri silinecek. Bunun yerine borç asıllarına (anaparaya) ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları uygulanarak bulunan tutar esas uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutar, borç aslına eklenecek ve bu şekilde yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken borç miktarı bulunacak.\r\nE. Gelir Testi Sonucu Asgari Ücretin 1/3 Ten Düşük Çıkanlar. \r\nHiç gelir testi yaptırmayanların yasal süresi içinde başvurup yaptıracakları gelir testi sonucunda Devletin fakir tanımına girmeleri yani hane halkı geliri kişi başına asgari ücretin 1/3 ünden düşük (378,00 TL.nin altında) olması durumunda bunlara geçmişte res’en tahakkuk ettirilen primlerde silinecek.\r\nF. Son başvuru tarihi \r\nYapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 7 ay içerisinde (30 Nisan 2015) başvurmaları ve taksitlendirme yapılması halinde ilk taksitlerini 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde ödemeleri gerekecek.