Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67347.898$

Gebelik ve Analık Durumunda Gece Çalışması 

07 Haziran 2018, Perşembe 12:22
İş Kanununda gece çalışması, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve en fazla onbir saat süren dönem olarak tanımlanmıştır. 

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın (vardiyanın) çalışması, gece çalışması sayılır. 

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle gece çalışma döneminin uygulama şekillerini bakımından farklılıklar gösterebilir. 

Durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez.  

Ancak 2017 yılında yapılan bir düzenleme ile; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir. 

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir hafta gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci hafta gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konulur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen işveren için İPC uygulanır. 2018 yılı için İPC 1.853 TL. dir. 

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.  

Gece çalışan kadının kocası da aynı veya ayrı bir işyerinde gece çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılmasının, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenmesini işverenden isteyebilir. 

Gece Çalışma Yasağı 

Gece dönemine denk düşen 20:00 - 06:00 saatleri arasında Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.  

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede, yeni doğum yapmış çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Ancak bu bir yıllık süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından yeterli olmadığı işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır. 

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 

İşyerine Ulaşım 

İşveren, posta değişim saatlerinde gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.