Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58001.917$

Gazeteci ve Milletvekillerine Fiili Hizmet Süresi Zammı

29 Mart 2013, Cuma 21:09
5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için yine aynı Kanun maddesinde gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmesi olayına “fiili hizmet süresi zammı” adı verilmiştir.\r\nFiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılır. Bunların dışında kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılmaz.\r\n19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6385 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Kanunun “Fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40’ıncı maddesinde düzenlemeler yapılmıştır.\r\n- Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Katı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar,\r\n- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle, haber hizmetinde fiilen çalışanlar,\r\n- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlar,\r\nFiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil edilerek, belirtilen işyerlerinde çalışılan her 360 günlük hizmet karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili hizmet verilmesi sağlanmıştır.\r\nAyrıca, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci madde ile de fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınanların 2008 Ekim ayı başından yapılan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden aybaşına kadar geçen sürelerinin de fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır.\r\nYapılan bu düzenleme ile basın mesleğinde çalışanların, 2008 Ekim ayından sonra basında geçen hizmetlerinin 1/4'ü, 5 yılı geçmemek kaydıyla prim ödeme gün sayılarına ilave edilecek, bu işlerde en az 3600 gün çalışmış olan gazetecinin gün sayısına ilave edilen sürenin yarısı da emekli olmaları için aranan yaş hadlerinden indirilecektir.\r\nDiğer bir ifade fiili hizmet kapsamında 10 yıl çalışan ile gazeteci 1 yıl 3 ay, 20 yıl çalışan gazeteci ise 2,5 yıl daha erken emekli olabilecektir.\r\nMilletvekillerine yönelik yapılan düzenleme ile de 5 yılı geçmemek üzere her 360 günlük hizmet karışlığında 90 günlük sürenin toplam hizmet süresine eklenmesi ve prim ödeme gün sayısına eklenen ilave sürenin tamamının 3 yılı geçmemek üzere emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi sağlanmıştır.\r\nÖrneğin, 4 yıl yasama organı üyeliği bulunan milletvekilinin toplam hizmet süresi 5 yıl kabul edilecek ve hizmet süresine eklenen 1 yılın tamamı da emekli olunabilmesi için aranan yaş hadlerinden indirilecektir.\r\nYasama organı üyeleri de geçici 48 inci madde kapsamında 2008 Ekim ayından sonraki süreleri de fiili hizmet kapsamında değerlendirilecektir.\r\nGerek yasama organı üyeleri, gerekse gazeteciler tasarı ile Kanuna eklenen geçici 48 inci madde kapsamında 2008 Ekim ayı başından sonra geçen sürelerin prim farklarını 6 aylık süre içinde ödemeleri kaydıyla bu süreleri de fiili hizmet kapsamında değerlendirilmiş olacaktır.