Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67095.506$

Emzirme Yardımı İçin Dilekçe Şartı Kaldırıldı.

28 Mart 2014, Cuma 10:54
Emzirme Yardımı İçin Dilekçe Şartı Kaldırıldı. İşyeri Açılışı İnternetten Yapılacak\r\nEmzirme Yardımı\r\nEmzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erdiği tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. \r\nEmzirme yardımı ödeneği verilebilmesi daha önce sigortalıların yazılı olarak talepte bulunmaları şartına bağlıydı. SGK’ nın açıklamasına göre, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilecek ve herhangi bir şart aranmaksızın emzirme ödeneği ödenecektir.\r\n5510 sayılı Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre analık sigortasından 4/a (SSK) ve 4/b ( Bağ-Kur) kapsamında olanlara her çocuk için 103 TL (2014 yılı için) emzirme ödeneği verilmektedir.\r\nEmzirme ödeneklerinin daha kısa sürede ilgililere ödenebilmesini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile artık emzirme ödeneği verilmesinde aranan yazılı talep şartı kaldırıldı.\r\nİşyeri Bildirgesi\r\nSGK işyeri açılışları artık internetten yapılacaktır. Pilot olarak Ankara’ da isteğe bağlı olarak başlayan uygulama ileriki tarihlerde tüm işverenler, işyeri bildirgelerini e-sigorta kanalıyla yapabilecekler.\r\nİşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kâğıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmekte olan işyeri bildirgelerinin e- sigorta kanalıyla internet üzerinden gönderilmesine imkân sağlayan program şimdilik Ankara’da başlamış olup en kısa zamanda tüm ülkede uygulanmaya başlanmasını umut ediyoruz.\r\nBahse konu uygulama vasıtasıyla ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, halen kâğıt ortamında verilen işyeri bildirgelerini bundan böyle https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do adresinden elektronik ortamda gönderebilecekler.\r\nİşyeri bildirgelerinin SGK’ ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için öncelikle bildirgeyi düzenleyecek kişiye ilişkin T.C. kimlik no ve nüfus bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.\r\nBildirgeyi düzenleyecek olan kişiye ilişkin bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, işverenin tüzel kişilik koduna bakılarak,\r\n-Gerçek kişi,\r\n-Kamu tüzel kişisi,\r\n-Özel hukuk tüzel kişisi,\r\n-Adi ortaklık,\r\n-Apartman yöneticiliği\r\nolarak beş farklı şekilde işyeri bildirgesi düzenlenebilecektir.\r\nİşyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında, gerçek kişi işverenlerin T.C. kimlik numarasının, tüzel kişi işverenlerin ise vergi kimlik numarasının sisteme girilmesi zorunludur.\r\nİşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işyeri bildirgesi ilgili sosyal güvenlik merkezine elektronik ortamda intikal ettirilecek olmakla birlikte, tescil edilecek işyeri için SSİY’nin 29. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 7 gün içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecek, gerekli kontroller yapıldıktan sonra da işyeri tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.\r\n