Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

Dönmeler, Dönekler ve Siyaset

16 Ocak 2017, Pazartesi 12:11
Yazılı, görsel ve sosyal medya; döneklerin topluma yansıdığı, yansıtıldığı ayna. Dönekler tarihin her döneminde her toplumda var olmuştur. Bu bir kimlik, kişilik konusudur.
\r\n \r\n\r\nMakam, iktidar, servet ve şöhret için her kılığa giren, farklı görünen, dün söylediğinin tam tersini sırıtarak pişkinlikle söyleyen ve uygulayan şizofren narsist tipler vardır.\r\n\r\n
\r\nDünün Avrupa ve ABD karşıtı İslamcılar birer birer dönüyorlar. Siyasal İslamcılar, ılımlı İslamcılar, Müslüman görünen Müslümanlıktan geçinen şarlatanlar, tarikatlar, cemaatlerde yuvalanan sapkın, kökenleri belirsiz dönmeler, AB ve ABD gücünü dolarlarını alınca lüks yaşama alışınca, dünyevi zevkleri tadınca hemen dönüveriyorlar.
\r\n
\r\nDönekler önce Türkiye’de devşirildi. Öylesine ki batılı stratejistler eliyle yetiştirildiler. Beyinleri yıkandı. Makam, iktidar, servet ve şöhret zafiyetleri tespit edilerek kullanıldı.\r\n\r\n \r\n\r\nİslam dünyası dönekler arenasıdır. Arap baharı denilen Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu kasıp kavuran fırtına da batıya teslim olan dönme dönekler öncü rolü oynuyor.
\r\n
\r\nTürk İslam hukukçusu Numan Bin Sabit (İmam-ı Azam)’e yaşadığı dönemin Emevi ve Abbasi devlet yönetimleri; kendileri rahat etmeleri için, halkın saygınlığını kazanan inançlarından ödün vermesi, yani dönek olması için önemli görevler (koltuklar) teklif etmişler ama Hanife’yi yolundan döndürmeyi başaramamışlardır. Bundan ötürü kendisine ceza olarak büyük işkenceler yapmışlardır.
\r\n
\r\nBirçok kişi, dönek olmamak için, iktidarın işkencelerine katlanmanın onurunu seçmiştir
\r\n
\r\nBakın döneklerin ataları ne demişti: 
\r\nİttihat ve Terakki’nin üç önemli isminin “dönmelik, döneklik öyküleri.
\r\n
\r\nBunlardan biri Mısır asıllı Aziz Ali Paşa… Önce devletin birliğini korumayı amaçlayan İttihat ve Terakki’nin üst düzey isimleri arasına girmiş ve hayatının önemli bir bölümü Bulgar ve Rum ayrılıkçıların peşinde geçmiş… Sonra jöntürk (biz bunların bugünkü uzantılarına kısaca liboş diyoruz) olmuş… Ve en sonunda Arap milliyetçiliğini seçmiş!
\r\n
\r\nİkincisi Kürt Şerif Paşa… O da önce devletin birliğinden yana olan ve ayrılıkçılara karşı savaşan bir ittihatçı, sonra jöntürk ve en sonunda Kürt milliyetçisi olmuş…
\r\n
\r\nVe üçüncü kahraman; önce ittihatçı, sonra jöntürk ve en sonunda Arnavut milliyetçisi olan Prens Dukagjinzade Basri…(Orhan Koloğlu, Üç ittihatçı)
\r\n
\r\n“Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu’yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır.” (Rıza Tevfik, ‘Feylezof’, 1920)
\r\n
\r\nBugünün dönekleri yani dünün döneklerinin torunları ne diyor? Temiz, ilkeli, tutarlı olduklarını söylerler. Sinsice çabaları; suçlarını yalanlarını başkasına yüklemek kendini temize çıkarmak. Nasıl olsa halk; büyük yalanlara, sürekli yalanlara doğruymuş gibi inanır.
\r\n
\r\nNe kadar acıdır ki, kendi milletinin, insanın acılarını sırtını dönen, sözde ve sahte ülke aydınlarının yaptıklarına bakınız.
\r\n
\r\nKendi ülkelerinin insanlarının acılarını bilmiyor, görmüyor, duymuyorlar.
\r\nÇünkü bu topraklar; yüzlerce yıldır her kademede on binlerce dönekliğe tanıklık etti…
\r\n
\r\nFakat tarih çoğumuz için okul yıllarının sıkıcı ve ezbere dayalı bir dersi olmaktan ibaret olduğu için; dedelerimizin dönemlerine iz vuran dönekleri sınırlı biliniyor.
\r\n
\r\nBu insanların kanları kimlerdendir?
\r\nNesepleri neredendir ?
\r\nDöneklik, işbirlikçilik ırsi midir?
\r\nGerçek olan ise şudur: günümüz dönekleri, tarihte varolan döneklerin torunlarıdır.\r\n\r\nDönekleri izlemeye devam edin. Çıkarı için döneklerin etrafında döneklik yapanları da gözardı etmeyin.\r\n\r\nAncak bilinmelidir ki; her toplumun dürüst namuslu ahlaklı üyeleri vardır. Bunlar etkili ve yetkili hale geldiklerinde ilk işleri döneklerin dönekliklerinin hesabını sormak olmuştur.
\r\n
\r\nGünün Sözü: Bakmazsan görmezsin, görmezsen şikayet etmezsin. ;).\r\n