Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58361.870$

Demokrasilerde Kanun Önünde Herkes Eşittir

20 Temmuz 2015, Pazartesi 19:36
Birlikte demokratik işleyişi, hukuku, dini, ahlakı, istismar ettiler, bozdular. Pişkinlikle sırıtarak birbirlerini suçluyorlar. Birbirlerine hırsız, yalancı, sahtekar, alçak, ajan diyorlar.\r\n\r\nTürkiye’de siyasetçiler, iş adamları, sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler, işçiler, esnaflar, köylüler, memurlar, din adamları, ateistler, deistler neleri konuşuyor, neleri tartışıyor?\r\n\r\n \r\n\r\nDemokrasilerde; ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eşittir.\r\n\r\nDemokrasilerde, hukuk devletinde; suç işleyen milletvekilinin dokunulmazlığı yoktur. Dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığıdır. Yani sadece meclis kürsüsündeki konuşmalarından dokunulmazdır.\r\n\r\n \r\n\r\nHırsızlık, terör örgüt üyeliği, kalpazanlık, rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yargılananlara dokunulmazlık, çağdaş demokratik sistemlerde sözkonusu değildir.\r\n\r\n \r\n\r\nSiyasetçi, sandıkta halka hesap verir düşüncesi, sadece Türkiye’ye özgü yaklaşımdır.\r\n\r\n \r\n\r\nDemokrasilerde; cumhurbaşkanı da, başbakan da, bakan da milletvekili de yargılanır.\r\n\r\n \r\n\r\nDünya’da Demokrasi İndeksine göre 167 ülke, siyasi rejim işleyişine göre 4 gruba ayrılmış.\r\n\r\n1) Tam demokrasiler...\r\n\r\n2) Kusurlu demokrasiler...\r\n\r\n3) Hibrit- Karma rejimler. Demokrasiyle yönetiliyormuş gibi görünen baskıcı rejim.\r\n\r\n4) Otoriter rejimler...\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye; Nikaragua, Tanzanya, Filistin, Uganda, Sierra Leone, Pakistan, Haiti gibi ülkelerle birlikte, Hibrit-Karma rejimler grubunda. Tablo; Türkiye’nin yerini gösteriyor.\r\n\r\n \r\n\r\nGerçek demokrasi sınıflandırmada;\r\n\r\nBölünme özgürlükleri yok,\r\n\r\nDevletin kurumlarını altüst etmek yok.\r\n\r\nYürütme; yasamaya ve yargıya hiçbir şekilde müdahale etmez.\r\n\r\nProtesto hakkına, yaşama hakkı kadar önem verilir.\r\n\r\nHalkın yönetime katılım durumuna,\r\n\r\nKadın-erkek eşitliğine,\r\n\r\nBasın ve ifade özgürlüğünün olup olmadığına,\r\n\r\nSiyasi partiler arasındaki fırsat eşitliğine,\r\n\r\nDemokrasi kültürünün yerleşip yerleşmediğine,\r\n\r\nSivil toplum örgütlerinin gücüne bakılır.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye; Okuma kültürünün gelişmediği, seçilmişlerin, bürokratların, iş adamlarının yargısal bağışıklığa sahip olduğu bir ülkedir.\r\n\r\n \r\n\r\nÖzgürlük, insan hakları gibi demokrasi de; yozlaştırılmaya, suistimal edilmeye uygun kavramdır.\r\n\r\n \r\n\r\nOy'la gelenler; demokrasiyi, amaçlarına varmak üzere bırakıp otokrasiye bir nevi kişisel monarşiye veya plütokrasiye tek kişi yönetimine dönüştürebilirler.\r\n\r\n \r\n\r\nToplumun suç işleme özgürlüğü yok ama toplumu yönetenlerin ve milletvekillerinin suç işleme özgürlüğü var diyen bir rejimin, demokratik rejim olduğundan bahsedilemez.\r\n\r\n \r\n\r\nAnayasayı yasaları kendi amaçları için kullanan siyasetçilerin ayrıcalıklı olduğu rejim Demokratik rejim değildir.\r\n\r\n \r\n\r\nDemokratik rejim; kuvvetler ayrılığına dayalı bağımsız yargının varlığı ile sağlıklı işler.\r\n\r\n \r\n\r\nHerkesin eşit olmadığı, kişi sınıf ve zümrenin ayrıcalıklı olduğu bir rejim; sömürünün despotizmin egemen olduğu rejimdir.\r\n\r\n \r\n\r\nAyrıcalıklı dokunulmaz kişiler; toplumların kan emici mikroplarıdır.\r\n\r\n \r\n\r\nDiktatörlüklerde; halk doğruları lidere söylemekten korkar.\r\n\r\nDemokrasilerde ise; liderler doğruları halka söylemekten korkar.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye; kurum ve kurallarıyla işleyen Demokratik bir rejime kavuşmalıdır.\r\n\r\nTürkiye; hukuk devleti olmalıdır.\r\n\r\n \r\n\r\nAyrıcalıkların olmadığı, kanun önünde herkesin eşit olduğu, bağımsız yargının sıradan vatandaşın güvencesi olduğu hukuk devleti işlerlik kazanmalıdır.\r\n\r\nKim nasıl ne şekilde bunları gerçekleştirecek?\r\n\r\nAydınlar; halkı bilinçlendirmelidir. Halkın sağduyusunun sesi yükseltilmelidir.\r\n\r\n \r\n\r\nGünün Sözü: Mikrop gibi sinsice kavramları tersyüz edenlere aldanma.\r\n