Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58394.878$

Demokrasi Türkiye'de var mı?

28 Aralık 2013, Cumartesi 17:38
Demokrasilerde; ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. \r\nDemokrasilerde; hukuk devletinde; suç işleyen milletvekilinin dokunulmazlığı yoktur.Dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığıdır.Yani sadece meclis kürsüsündeki konuşmalarından dokunulmazdır.  Kayıp trilyon davaları sanığı cumhurbaşkanı değil memur bile olamaz.\r\nHırsızlık, terör örgüt üyeliği, kalpazanlık, rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yargılananlara dokunulmazlık, çağdaş demokratik sistemlerde sözkonusu değildir.\r\nSiyasetçi, sandıkta halka hesap verir düşüncesi, sadece Türkiye’ye özgü yaklaşımdır.\r\nDemokrasilerde; cumhurbaşkanı da, başbakan da, bakan da milletvekili de yargılanır. \r\nEconomist dergisinin Dünyada Demokrasi İndeksi başlıklı yaptığı araştırmaya göre 167 ülke, yönetildikleri siyasi rejim dikkate alınarak dört gruba ayrılmış:\r\n1) Tam demokrasiler... \r\n2) Kusurlu demokrasiler... \r\n3) Hibrit- Karma rejimler... \r\n4) Otoriter rejimler... \r\nTürkiye; demokrasi sıralamasında iki yıl öncesine göre iki basamak gerileyerek 167 ülke arasında 89'uncu olabilmiş. 89'uncu sıraya inen ileri demokrasi, Nikaragua'ya denk.\r\nNikaragua, Tanzanya, Filistin, Uganda, Sierra Leone, Pakistan, Haiti gibi ülkelerle birlikte, Hibrit-Karma rejimler grubunda yer bulabilmiş! \r\nHibrit-karma rejim yani Demokrasiyle yönetiliyormuş gibi görünen baskıcı rejim.\r\nBu tablo; Türkiye’nin yerini gösteriyor.\r\nGerçek demokrasi sınıflandırmada; \r\nBölünme özgürlükleri yok, \r\nDevletin kurumlarını altüst etmek yok. \r\nYürütme; yasamaya ve yargıya hiçbir şekilde müdahale etmez. \r\nProtesto hakkına, yaşama hakkı kadar önem verilir. \r\nHalkın yönetime katılım durumuna, \r\nKadın-erkek eşitliğine, \r\nBasın ve ifade özgürlüğünün olup olmadığına, \r\nSiyasi partiler arasındaki fırsat eşitliğine, \r\nDemokrasi kültürünün yerleşip yerleşmediğine, \r\nSivil toplum örgütlerinin gücüne bakılır. \r\nTürkiye; Okuma kültürünün gelişmediği, seçilmişlerin, bürokratların, iş adamlarının yargısal bağışıklığa sahip olduğu bir ülkedir.\r\nÖzgürlük, insan hakları gibi demokrasi de; yozlaştırılmaya, suistimal edilmeye uygun kavramdır. Oy'la gelenler; demokrasiyi, amaçlarına varmak üzere bırakıp otokrasiye bir nevi kişisel monarşiye veya plütokrasiye tek kişi yönetimine dönüştürebilirler.\r\nToplumun suç işleme özgürlüğü yok ama toplumu yönetenlerin ve milletvekillerinin suç işleme özgürlüğü var diyen bir rejimin, demokratik rejim olduğundan bahsedilemez.\r\nAnayasayı yasaları kendi amaçları için kullanan siyasetçilerin ayrıcalıklı olduğu rejim Demokratik rejim değildir.\r\nDemokratik rejim; kuvvetler ayrılığına dayalı bağımsız yargının varlığı ile sağlıklı işler.\r\nHerkesin eşit olmadığı, kişi sınıf ve zümrenin ayrıcalıklı olduğu bir rejim; sömürünün despotizmin egemen olduğu rejimdir.\r\nAyrıcalıklı dokunulmaz kişiler toplumların kan emici mikroplarıdır.\r\nDiktatörlüklerde; halk doğruları lidere söylemekten korkar.\r\nDemokrasilerde ise; liderler doğruları halka söylemekten korkar.\r\nTürkiye; kurum ve kurallarıyla işleyen Demokratik bir rejime kavuşmalıdır. \r\nTürkiye; hukuk devleti olmalıdır.\r\nAyrıcalıkların olmadığı, kanun önünde herkesin eşit olduğu, bağımsız yargının sıradan vatandaşın güvencesi olduğu hukuk devleti işlerlik kazanmalıdır.\r\nAydınlar; halkı bilinçlendirmelidir. Halkın sağduyusunun sesi yükseltilmelidir.\r\nGünün Sözü: Mikrop gibi sinsice kavramları tersyüz edenlere aldanma.