Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

Çeyiz Hesabına Beş Bin TL Devlet Katkısı

24 Aralık 2015, Perşembe 13:26
Ak Parti’ nin 1 Kasım seçim Beyannamesinde gençlere yönelik birçok projesinden biri de Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla çeyiz hesabı uygulamasını başlatacağı idi. Buna göre çeyiz hesabında biriktirilen paranın yüzde 20’si oranında destek devlet desteği sağlanacaktı.\r\n\r\nBaşbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’ nun 64. Hükümetin 2016 yılı eylem planında ilk üç ayda gerçekleştireceği reformlar arasında Çeyiz hesabı uygulamasının başlatılması da bulunmaktaydı.\r\n\r\nBu kapsamda 16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmi Gazetede Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik yayınlandı. Buna göre çeyiz hesabı uygulaması 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kimler Yararlanacak

\r\n\r\n \r\n\r\nTürk vatandaşları veya Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, bankalarda çeyiz hesabı açabilecekler.\r\n\r\n18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir. Çeyiz hesabı ortak hesap olarak açılamaz.\r\n\r\nBir kişi için birden fazla çeyiz hesabı açılmaz. Çeyiz hesabı bankalar arasında taşınamaz.\r\n\r\n \r\n\r\n

Ödeme Tutarı ve Şekli

\r\n\r\n \r\n\r\nÇeyiz hesabına ilişkin ödemeler düzenli ödeme şeklinde yapılacaktır.\r\n\r\nÖdemeler aylık yapılacağı gibi üç aylık olarak ta yapılabilir. Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır 1,000 TL dir.\r\n\r\nDüzenli ödemelerin üç aylık yapılması durumunda alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla ödenecek tutarın üç katı olacaktır.\r\n\r\nKatılımcı, ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir.\r\n\r\nKatılımcı, çeyiz hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına yukarıda belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar en fazla 15.000 TL olacaktır.\r\n\r\nDüzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.\r\n\r\nAylık ödeme yapılması durumunda bir yıl içerisinde üç defa, üç aylık ödeme yapması halinde ise bir yıl içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatması halinde çeyiz hesabı bozulur ve devlet katkısı ödenmez.\r\n\r\nÇeyiz hesabının açıldığı tarihi takip eden oniki aylık sürede (dönemde) çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim yapılabilir. Çekim sonrası çeyiz hesabında kalan bakiyenin hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Devlet Katkısı

\r\n\r\n \r\n\r\nDevlet katkısına hak kazanılması için;\r\n\r\na- Evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,\r\n\r\nb- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,\r\n\r\nc- Düzenli ödemelerin aksatılmaması ve bir dönemde iki den fazla çekim yapılmaması\r\n\r\ngerekir.\r\n\r\nDevlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi, evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.\r\n\r\n \r\n\r\n

Devlet Katkısı Hesaplaması

\r\n\r\n \r\n\r\nÖdeme Yapılan Ay                Devlet Katkısı %        En Fazla Ödenecek Devlet Katkısı TL.\r\n\r\n36-47 ay arası                                     10%                            4.000\r\n\r\n48-59 Ay arası                                   15%                            4.500\r\n\r\n60 ve Üzeri                                         20%                            5.000\r\n\r\n \r\n\r\n

Devlet Katkısının Ödenmesi

\r\n\r\n \r\n\r\nDevlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanır ve çeyiz hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenir.\r\n\r\nKatılımcı, evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder.\r\n\r\nBanka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde tek liste halinde Bakanlığa iletir.\r\n\r\nBakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden on işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısının çeyiz hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.\r\n\r\nBanka, Devlet katkısını en geç Bakanlıkça aktarılmasını takip eden işgünü kendi nezdindeki hak sahibinin çeyiz hesabına aktarır veya hak sahibinin kullanımına hazır hale getirir.\r\n\r\nKatılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir.\r\n\r\nHak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından çeyiz hesabının bulunduğu banka sorumludur. Banka hak sahipliğinin tespitinde, hak sahibi tarafından verilen ilk evliliği olduğuna dair belge ile kendi nezdindeki bilgileri kullanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Çeyiz Hesabı Haczedilemez

\r\n\r\n \r\n\r\nHak sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabındaki birikim miktarının bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. \r\n