Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58134.851$

Çalışan Alt Taşeronda İşçileri Kadrolu Oldu

25 Aralık 2017, Pazartesi 14:56
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Aralık 2017 tarihinde taşeronlarin kadroya alınacağı ile ilgili verdiği müjde 24 Aralık 2017 tarihli resmi gazete de 696 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yasal zemine oturtuldu. 

Yayınlanan kararname ile Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar (04.12.2017 tarihi itibariyle kısmi süreli çalışmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç) sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.  

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özet bir bilgilendirme yayınladı. Buna göre; 

- Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. 

- Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. 

- Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. 

- Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir. 

- Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. 

- Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır. 

- Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

- 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. 

4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilecektir. 

- 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır. 

- Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir. 

- Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır. 

4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışan İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir. 

Bu kapsamda; 

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır. 

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. 

- Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

- 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır. 

Alt İşveren Firmaları 

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır. 

Mevsimlik İşlerde Çalışanlar 

Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır. 

 

Devamı Var…