Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Bordro Parametrelerine Dikkat

27 Ocak 2015, Salı 13:07
Her yıl Ocak ayında yeni belirlenen asgari ücrete göre prime esas kazançların alt ve üst tutarları yeniden hesaplanıyor.\r\n\r\nSigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları, yurtdışı borçlanmaları, isteğe bağlı prim ödemeleri, geçici iş göremezlik ödemeleri, genel sağlık sigorta primleri ve sigorta priminden istisna tutarlar Asgari Ücrete göre belirleniyor.\r\n\r\nAsgari Ücret Tespit Komisyonu, 2015 yılında uygulanacak asgari ücreti oy çokluğu ile almış olduğu kararla tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret belirlemiştir.\r\n\r\nBuna göre asgari ücret; 2015 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6 artışla aylık brüt 1.201,50 ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 artışla aylık brüt 1.273,50 aylık olarak arttırılmış ve Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2015 itibari ile yürürlüğe girmiştir.\r\n\r\n16 Yaşından Büyükler için (01.01.2015 - 30.06.2015)         1.201,50\r\n\r\n01.01.2015 - 30.06.2015 tarihleri arası Tavan                       7.809,90\r\n\r\n16 Yaşından Büyükler için (01.07.2015 - 31.12.2015)         1.273,50\r\n\r\n01.07.2015 - 31.12.2015 Tarihleri arası Tavan                      8.277,90\r\n\r\n \r\n\r\n

SGK Yemek Muafiyeti

\r\n\r\n \r\n\r\nSigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.\r\n\r\nYılın ilk 6 ayında        : 2,40 TL\r\n\r\nİkinci 6 ayı için           : 2,54 TL.\r\n\r\nsigorta priminden istisna tutulmuştur.\r\n\r\n \r\n\r\n

Çocuk Yardımı

\r\n\r\n \r\n\r\nSigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.\r\n\r\nBrüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,\r\n\r\nÖdenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,\r\n\r\nFormülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.\r\n\r\nYılın ilk 6 ayında 15,93 TL. , ikinci 6 ayında ise 16,74 TL. çocuk yardımı sigorta priminden istisna tutulacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçileri

\r\n\r\n \r\n\r\n5510 sayılı kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise alt sınırının 6,5 katıdır.\r\n\r\n6552 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “6,5 katıdır.” İbaresi\r\n\r\nsosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır. Şeklinde değiştirilmiştir.\r\n\r\nBuna göre sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;\r\n\r\n01.01.2015 ile 30.06.2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;\r\n\r\nGünlük kazanç alt sınırı         40,05 TL.\r\n\r\nAylık kazanç alt sınırı 1.201,50 TL.\r\n\r\nGünlük Kazanç Üst Sınırı      120,15 TL.\r\n\r\nAylık Kazanç Üst Sınırı         3.604,50 TL.\r\n\r\n01.07.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;\r\n\r\nGünlük kazanç alt sınırı         42,45 TL.\r\n\r\nAylık kazanç alt sınırı 1.273,50 TL.\r\n\r\nGünlük Kazanç Üst Sınırı      127,35 TL.\r\n\r\nAylık Kazanç Üst Sınırı         3.820,50 TL.\r\n\r\nAy içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerde isteğe bağlı prim ödeyenler;\r\n\r\nİsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Bu kapsamındaki sigortalılar istekleri halinde % 1 sigortalı ve % 2 işveren hissesi olmak üzere toplamda % 3 oranında işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.\r\n\r\n01.01.2015 ile 30.06.2015 tarihleri arasında;\r\n\r\nAylık kazanç alt sınırına göre: Asgari ücret x %32 = 384,48 TL. / 30 x Gün Sayısı          \r\n\r\nAylık kazanç üst sınırına göre: Asgari ücret x %32 = 2.499,17 TL. / 30 x Gün Sayısı       \r\n\r\n01.07.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında;\r\n\r\nAylık kazanç alt sınırına göre: Asgari ücret x %32 = 407,52 TL. / 30 x Gün Sayısı          \r\n\r\nAylık kazanç üst sınırına göre: Asgari ücret x %32 = 2.648,93 TL. / 30 x Gün Sayısı       \r\n\r\nNOT: İşsizlik primi de ödemek isteyenler hesaplamayı (%32+%3) % 35 üzerinden yapacaklardır.\r\n\r\n \r\n\r\n

GSS Aylık Prim Tutarları

\r\n\r\n \r\n\r\nAylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların GSS primlerini devlet ödeyecek.\r\n\r\n(60/g1) Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar tespit edilenler için 48,06 TL. \r\n\r\n(60/g2) Aylık geliri asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar tespit edilenler için 144,18 TL.\r\n\r\n(60/g3) Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için 288,36 TL.\r\n\r\nGSS primi ödeyeceklerdir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlanması

\r\n\r\n \r\n\r\nYurt dışında geçen süreler için hizmet borçlanması talebinde bulunanlar, talep tarihindeki asgari ücret alt taban ve üst tavan arasında kendilerince belirlenecek tutar üzerinden günlük kazancın % 32 si oranında borçlanma yapabileceklerdir. Buna göre;\r\n\r\n01.01.2015 ile 30.06.2015 tarihleri arasında;\r\n\r\nAsgari ücretin günlük alt sınırı; 40,05 x % 32 = 12,82 TL., üst sınırı 260,33 x 32 =  83,31 TL.\r\n\r\n01.07.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında;\r\n\r\nAsgari ücretin günlük alt sınırı; 42,45 x % 32 = 13,58 TL., üst sınırı 275,93 x 32 =  88,30 TL.\r\n\r\n \r\n\r\n

4/a 4/b Sigortalılar ile Çırak ve Öğrenciler İçin Geçici İş Göremezlik Ödenekleri

\r\n\r\n \r\n\r\n1.1.2015 tarihinden 30.06.2015 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 40.05 TL. Çırak ve öğrenciler için 20,03 TL. asgari günlük kazanç üzerinden,\r\n\r\n1.7.2015 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 42.45 TL. Çırak ve öğrenciler için 21,23 TL. asgari günlük kazanç üzerinden,\r\n\r\nHesaplanacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Emzirme Ödeneği

\r\n\r\n \r\n\r\nAnalık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.\r\n\r\nTürkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %8,17 olduğu dikkate alındığında 2014 yılında 103,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2015 yılında 112,00 TL olacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Cenaze Ödeneği

\r\n\r\n \r\n\r\nİş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.\r\n\r\nCenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.\r\n\r\nTürkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %8,17 olduğu dikkate alındığında 2014 yılında 415,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2015 yılında 449,00 TL olacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n

İdari Para Cezaları

\r\n\r\n \r\n\r\n5510 sayılı kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, 102. Maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanır.\r\n\r\nBuna göre yılın ilk 6 ayında işlenen fiiler için 1.201,50 TL., ikinci 6 ayında işlenen fiiller için 1.273,50 TL. esas alınarak İdari Para Cezası uygulanır.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n