Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67005.475$

Aydınlar ve Sorumluluk

23 Ocak 2013, Çarşamba 11:12
Temel sorun; aydınların kimlik bunalımı içinde olmaları ve yabancılaşmalarıdır. Ülkenin temel sorunlarında, ortak bir tespitte bulunmadıkları gibi tedavide de anlaşamıyorlar.\r\n \r\nÇağımız aydını; iç dünyasında öfkeli ve küskündür.\r\n \r\nİnsan; ilk zamanlarda üretim yaparken doğa ile mücadele etmiştir. Doğaya egemen olma çabası bilgi elde etme ve bunun birikimini sağlama çabasına yöneltmiştir. \r\n \r\nPaleolitik çağda; insanı avcılık ve toplayıcılıkla doğal gereksinimini karşılarken elde edilen bilgiler genç kuşağa usta çırak yöntemiyle aktarılıyordu. Bilgi eğitimi yapaydı. \r\n \r\nNeolitik çağda ise;hayvan evcilleştirme ile tarımın yapılışı amprik bilgi artırımını oluşturarak üretim özümlenerek uygulanmıştı.\r\n \r\nSonrakentsel yaşam süreci, toplu yaşama olgusunu ortaya çıkarır. \r\nEkonomik, sosyal ve siyasal yapılanma, teknolojik gelişiminin motoru oldu. \r\nDeneysel bilgi edinme ve uygulama çabaları ile bilgiyi düşünme, ilkeleri belirleme ile bilim anlayışı gelişti. \r\nBilim kendi mantığı içinde yeni bilgiler üreterek ilerledi. \r\n \r\nAydınlar; siyasal, sosyal ve ekonomik çıkar gruplarına göre, ayrı dünyalarda yaşar. Bunun sonucu olarak, kendi toplum beklentilerinden uzak kaldıklarından kargaşalıklara yol açılır. \r\n \r\nİnsanın yüklendiği görev; toplum ve devlet içinde aldığı aktif rol, sorumluluğun esasını teşkil eder. Sorumluluğun başlangıcı insandır. \r\n \r\nİnsan; insan oluşunu düşündüğü ölçüde, kendine, ailesine, topluma, devlete, insanlığa karşısorumluluk duyar.\r\n \r\nBu nedenlerle yığınlardan ayrılan, kabullenilmiş bir seleksiyon yolu ile farklılaşan aydınlar, fikir ve yönetim üretimi yapar. Değişken ve seyyar bir kütle olarak, halkla kültür farkına sahiptirler. Aydınlar; menşe, seciye, tahsil ve görüş bakımından ayrıdırlar. Bunun sonucu olarak aydınlar çeşitli çıkar gruplarının, fikir akımlarının emrindedirler. Bunlarda mevcut iç dünya ve çevre aydınların yönünü belirler.\r\n \r\nAydınların; genellikle kültür değişimine öncülük etmek, değişeni daha popüler kılarak yaygın hale getirmek,yeni bir zevkin ve üslubun öncülüğünü sürdürmek ve halkın siyasal sosyal tercihlerini etkilemek, kültürü oluşturmak ve politik roller oynamak gibi rolleri vardır.\r\n \r\nAydın genel olarak; dürüst, uyanık, cesur, bilgi hamalı olmayan parlak zekalı, yaratıcı güce sahip, bilgisini kısa sürede pratiğe aktarabilen, toplumu ile kaynaşabilen ve gerçek uğrunda her savaşı gözönüne alabilen bağımsız bir güçtür. O, zamanın bilgisine sahip olacak, toplumun dilini, edebiyatını, sanatını, tarihini bilecek, düşünce akımlarına yabancı olmayacak, peşin hükümlere iltifat etmeyecektir.\r\n \r\nAydın’ın görevi; bilimsel düşünce ile toplumun kendine has değişim yasalarını bulmak ve bu yasaları uygun ve gerçekçi hamleleri bilimsel ve gerçekçi programlar haline getirmektir.\r\n \r\nBilinmesi gereken;halk aydın bütünleşmesinin, kalkınmanın, gelişmenin, sağlıklı toplum ve devlet olmanın ilk şartı olduğudur. Halkın ve devletin sorunlarını çözecek verimli çalışma, aydını bir kast, halkı bir yığın olmaktan kurtaracak çalışmadır. Bu ise ancak ve ancak insanın aydınlanması ve bilinçlenmesi ile mümkündür.\r\n \r\nGünün Sözü: bilgisizlik hataya düşürür.