Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58786.849$

Aydınlar ve Kimlik Tartışmaları

27 Ocak 2013, Pazar 20:17
Bir toplumun aynası aydınlarıdır. \r\nAydınlar, toplumda birlik ve beraberliği oluşturacak ortak değerler yerine kutuplaşmayı zıtlaşmayıçatışmayı besleyen kaynak olmuşsa, başka toplum değerlerinin savunucusu haline gelmişse, o toplumun değerleri altüst olur, sarsılır. Toplumsal çözülüşkaçınılmaz hale gelir.\r\n \r\nHangi görüşte olursa olsun aydınların çözüm değil, sorun üreten çelişkileri tutarsızlıkları toplumlarda görülüyor.\r\n \r\nKimlik tartışmalarını gündemde tutanlar, yabancı istihbarat örgütleri ağına düşmüş olanlar, söylevlerle duyarlı yerli aydınlara saldırıp etkisizleştirmeye çalışmaktadırlar. \r\n \r\nAydın kavramı da düşüncemize Tanzimat'tan sonra, Rönesans'ın ilk yıllarında gene ışık kökünden türetilmiş İngilizce enlightened, Fransızca éclaire sözcüklerinin Arapça tenvir sözcüğünden türetilmiş ışıklandırılmışanlamında münevver şeklinde girmiştir. \r\n \r\n1950'lerde de güneşin ışığını yansıtan ay'dan esinlenilerek kendisine yüklenen bilgiyi yansıtan kişi anlamında aydın diye Türkçeleştirilmiştir. \r\n \r\nBatı'da da kadılık, öğretmenlik, hekimlik, memurluk gibi işler, tıpkı Müslümanlarda ulema'nın tekelinde olması gibi ta 12. yüzyıla kadar clerc denilen din bilginlerinin tekelindedir. \r\n \r\nAncak, yeni deniz yollarının bulunmasıyla artan denizaşırı ticaretin ayrı dinlerden kişiler arasında birtakım hukuksal sorunlar çıkarması, ticaret gemilerinin ortalığı kasıp kavuran salgın hastalıklar getirmesi gibi nedenler yüzünden söz konusu yüzyıllarda, gene Kiliseye bağlı ama din bilgini olmayan kişilerin de ders verdiği hukuk, tıbbiye gibi meslek okulları açılmasını zorunlu kılmış,oralardan yetişen kişilere de enlightened, éclaire denilmiştir. \r\n \r\nBu kişilerden kendisine yüklenilmiş bilgiyi yansıtmakla yetinmeyip, gene Hıristiyan düşüncesi içinde kalmak koşulu ile yeni bilgi üreten Bacon, Erasmus, More, Montaigne gibi aydınlar için de mütefekkir / düşünüranlamında İngilizcede thinker,Fransızcada penseur deyimi kullanılmıştır. \r\n \r\n19. yüzyıldan itibaren de, artık kiliseden bağımsız ve tam anlamıyla dinsellikten arındırılmış bilgi üreten düşünürlereise bütün Batı dillerinde entelektüeldenilmeğe başlanılmıştır. \r\n \r\nKim aydın, kim entelektüelartık sömürgeleştirilen ülkelerde o kadar da önem arzetmiyor. \r\n \r\nBatılıvakıfların kanatları altında; dinini, dilini, mantığını, düşüncesini yeniden çarpıtmaya çalışan aydınların, toplumun varlığını ve geleceğini tersyüz ettiği ortadadır. \r\n \r\nAydınların görevi; her ülke aydının görevi ne ise odur. Zihni işgal edilmiş olan bu ülke çocuklarını, çarpık çıkar esaretinden kurtarmak herkesin görevidir. \r\n \r\nToplumun en eğitimli, düşünen, okuyan, yazan, üreten kesim, zihinsel ve yaşamsal sorunlar baskısı karşısında iradi zaafiyete düşüp intihar yolunu seçebilmektedir.\r\n \r\nToplumun her kesiminde huzursuzluk ve intihar eylemlerini görülüyor. \r\n \r\nProfesörler intihar ediyor.\r\nİşadamları intihar ediyor.\r\nSanatçılar intihar ediyor.\r\nGençler intihar ediyor.\r\nSubaylar intihar ediyor.\r\nAskerler intihar ediyor.\r\nİstihbaratçılar intihar ediyor.\r\nHer birinin gerekçesi farklıdır.\r\n \r\nİnsanlar durduk yere ölmezler, elbette bir nedeni vardır. \r\nİnsanın kırılma noktası nerededir, bilinmez. \r\n \r\nHayatın güzel yönleri görülmeli, mutlu olmanın yolları aranmalıdır. \r\n \r\nGünün Sözü: Bilgiyle aydınlan, saplantıların ve dogmaların esiri olma, özgür kalırsın.