Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67189.187$

Asgari Ücret Arttı

03 Temmuz 2013, Çarşamba 00:02
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 16 yaşından büyükler için brüt 1.021,50 TL, net 803,68 TL. 16 yaşından küçükler için brüt 877,50 TL. net 700,73 TL. oldu.\r\nYine sigorta primine esas tutarın üst sınırı ise 16 yaşından büyükler ve küçükler için aynı olmak üzere 6.639,90 TL.oldu.\r\n16 Yaşını doldurmuş çalışanlar için\r\nAsgari Ücret                                       1.021,50\r\nSSK Primi % 14                                 143,01\r\nİşsizlik Sig. Fonu % 1                        10,22\r\nGelir Vergisi %15                               56,84\r\nAsgari Geçim İndirimi                       73,40\r\nDamga Vergisi % 07,59                     7,75\r\nKesintiler Toplamı                              217,82\r\nNetÜcret                                            803,68\r\nNot-1: Gelir Vergisi Hesaplanırken bekâr ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.\r\nNot-2: Asgari Geçim İndirimi 01 Ocak tarihindeki asgari ücret üzerinden hesaplanır ve yılsonuna kadar anı tutar üzerinden devam eder. Asgari Ücretin artması AGİ’ ni etkilemez.\r\nÇırak ve öğrenciler için \r\n3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.\r\nBuna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları, 16 yaşından büyük olanların 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında, Günlük kazanç tutarı 17,03 TL, Aylık kazanç tutarı 510,90 TL,16 yaşından küçük olanların ise Günlük kazanç tutarı 14,63 TL, Aylık kazanç tutarı 438,90 TLolacaktır.\r\nYemek parası, Çocuk zammı ve Aile zammı\r\n5510 Sayılı Kanunun 4/(a) sigortalıların 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında sigorta prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;\r\n- Yemek parası: 34,05 TL x % 6 = 2,04 TL (Günlük)\r\n- Çocuk zammı: 1.021,50 TL x % 2 = 20,43 TL (Aylık)\r\n– Aile zammı (yardımı): 1.021,50 TL x % 10 = 102,15 TL (Aylık)\r\ntutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.\r\nBorçlanma\r\n5510 sayılı Kanunun 4/(b) (Bağ-Kur) kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler; isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 34,05 TL x 30 x % 32 = 326,88 TL, üst sınırı, 221,33 TL x 30 x % 32 = 2.124,77 TL. dir.\r\nBorçlanma için yapılacak hesaplama 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 si’ dir. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 34,05 TL x % 32 = 10,90 TL, üst sınırı; 221,33 TL x % 32 = 70,83 TL dir.\r\nYurtdışında geçen sürelere ilişkin sürelerin borçlanılmada;01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 34,05 TL x % 32 = 10,90 TL, borç tutarının üst sınırı; 221,33 TL x % 32 = 70,83 TLdir.\r\n4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 01.01.2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacaktır. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 34,05 TL x % 20 =  6,81 TL, üst sınırı; 221,33 TL x % 20 =  44,27 TL\r\nİdari para cezaları\r\n5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.\r\nBuna göre, 01.07.2013 ila 31.12.2013 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.021,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.\r\n