Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.10
 • EURO
  36.06
 • ALTIN
  2583.7
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64203.44$

Asgari Ücret Açlık ve Yoksulluk Sınırının Altında Kaldı

31 Aralık 2014, Çarşamba 13:00
Asgari Ücret TÜİK’ in Belirlediği Açlık ve Yoksulluk Sınırının Altında Kaldı\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye Cumhuriyeti’nin anayasasının “Ücrette adaletin sağlanması” başlıklı 55. Maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. \r\n\r\nAsgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.”\r\n\r\n \r\n\r\nAnayasanın çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurarak tespit et dediği asgari ücret;  “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.” Yani asgari ücret, ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.\r\n\r\n \r\n\r\n4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı toplantılar sonunda Asgari Ücreti belirlenerek 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.\r\n\r\n \r\n\r\nBuna göre, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; yılın ilk altı ayında % 6 artışla 40,05 (kırklira beşkuruş) Türk Lirası olarak, İkinci altıncı ayında ise % 5,99 ile 42,45 (kırkikilira kırkbeşkuruş) Türk Lirası olarak tespit edildi.\r\n\r\n \r\n\r\n1. Altı Ay (01.01.2015 - 30.06.2015) Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari Ücret                           1.201,50\r\n\r\nSGK Primi % 14                       168,21\r\n\r\nİşsizlik Sig. Fonu % 1                 12,02\r\n\r\nGelir Vergisi %15                       63,08\r\n\r\nAsgari Geçim İndirimi                90,11\r\n\r\nDamga Vergisi % 07,59                9,12\r\n\r\nKesintiler Toplamı                     252,43\r\n\r\n \r\n\r\nNET ASGARİ ÜCRET         949,07         \r\n\r\n \r\n\r\n(Net ücrete AGİ ilave edilmiştir.)\r\n\r\n \r\n\r\nİşverene Maliyeti\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari Ücret                                                   1.201,50\r\n\r\nSGK Primi % 15.5 İşveren Payı                       186,23\r\n\r\nİşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2                       24,03\r\n\r\n \r\n\r\nİŞVERENE TOPLAM MALİYET          1.411,76\r\n\r\n \r\n\r\n(SGK primi işveren payında %5 indirim yapıldı)\r\n\r\n \r\n\r\n2. Altı Ay (01.07.2015 - 31.12.2015) Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari Ücret                           1.273,50\r\n\r\nSGK Primi % 14                       178,29\r\n\r\nİşsizlik Sig. Fonu % 1                 12,74\r\n\r\nGelir Vergisi %15                       72,26\r\n\r\nAsgari Geçim İndirimi                90,11\r\n\r\nDamga Vergisi % 07,59                9,67\r\n\r\nKesintiler Toplamı                     272,96\r\n\r\n \r\n\r\nNET ASGARİ ÜCRET      1.000,54         \r\n\r\n \r\n\r\n(Net ücrete AGİ ilave edilmiştir.)\r\n\r\n \r\n\r\nİşverene Maliyeti\r\n\r\nAsgari Ücret                                                   1.273,50\r\n\r\nSGK Primi % 15.5 İşveren Payı                       197,39\r\n\r\nİşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2                       25,47\r\n\r\n \r\n\r\nİŞVERENE TOPLAM MALİYET          1.496,36\r\n\r\n \r\n\r\n(SGK primi işveren payında %5 indirim yapıldı)\r\n\r\n \r\n\r\nTürk-iş’ in yayınladığı Aralık 2014 Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna göre; \r\n\r\nÇalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımasını belirlemek amacıyla “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına göre 2014 Aralık ayı itibariyle çalışanların geçim koşulları şu şekildedir:\r\n\r\n- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.232,35 TL,\r\n\r\n- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.014,17 TL\r\n\r\nDört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre 151 TL ve yaşam maliyeti ise 491 TL artış göstermiştir.\r\n\r\nAile bireyleri dikkate alınmadan, sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti hesaplandığında 1.457,81 TL’sine ulaşılmaktadır. Bir işçinin, sadece kendisi için yapması gereken gıda harcaması tutarı bir önceki yıla göre 44 TL, temel ihtiyaçları için yapması gereken toplam harcama ise 267 TL artış göstermiştir.\r\n\r\n \r\n\r\nYine Türk-İş’in verileri temel alındığında 2014 Aralık ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle olmuştur:\r\n\r\n- Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,61 oranında artmıştır.\r\n\r\n- Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 13,94’tür.\r\n\r\n- Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 13,94 olmuştur.\r\n\r\n- Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,08 olarak hesaplanmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye İstatistik Kurumu’na Göre Geçim Koşulları Sınırı\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari ücretin belirlenmesindeki göz önünde bulundurulması öncelikli ilke olan ‘çalışanların geçim şartları’ ise devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortaya konulmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun verdiği görev doğrultusunda TÜİK geçim koşullarını hesaplamıştır. Devletin resmi kurumunun 2014 Aralık ayında Komisyona sunduğu hesaplamaya göre, tek bir işçinin aylık harcama tutarı net 1.425 TL’dir. Yapılan bu hesaplamada ‘çalışanın ailesi’ dikkate alınmamıştır. Konfederasyonumuzun 28 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre tek bir işçinin yaşama maliyeti aynı dönem itibariyle net 1.458 TL’dir. TÜRK-İŞ ile TÜİK’in verileri uyumludur.\r\n\r\n \r\n\r\nGelir ve Yaşam Koşulları\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye İstatistik Kurumunun 22.10.2014 tarihinde yayınladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasında En zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 7,7 katı oldu. En yüksek gelire sahip kesimin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip kesimin toplam gelirden aldığı pay %6,1 oldu.\r\n\r\n \r\n\r\nNüfusun %15’i yoksulluk sınırının altında kaldı\r\n\r\n \r\n\r\nYoksulluk sınırına göre nüfusun %15’i yoksulluk riski altındadır. Kentsel ve kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran %13,6 iken, kırsal yerlerde %14,3 oldu.\r\n\r\n \r\n