Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58730.865$

Asgari Ücret 1.300 TL nin Altına Düşmeyecek

26 Ekim 2016, Çarşamba 23:54
25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi l 290 seri no’lu Genel Tebliği ile birinci vergi dilimi olan 12.600 TL kısmı için 15 lik gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari ücretle çalışan işçinin gelir vergisi matrahı Ekim ayında 2. vergi dilimine girmesi nedeni ile Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Asgari geçim indirimi dahil net ücreti 1300 TL nin altına düşmekteydi.\r\n\r\n \r\n\r\nAk Parti hükümetinin seçim beyannamesinde de olan Asgari Ücretlinin tüm yıl boyunca 1.300 TL den az ücret almayacağı taahhüdü gereği, Maliye Bakanlığı bununla ilgili gerekli çalışmayı yaptı. Buna göre net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşen tutarın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan “İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ” 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzereTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.\r\n\r\n \r\n\r\nAslında 1.300 lira olan net asgari ücret; yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilave edilmesi sonucu oluşan ücrettir. Bu tutar bekâr bir asgari ücretli çalışanın elde ettiği gelirdir.\r\n\r\n \r\n\r\nPlan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1300 TL nin altında kalan asgari ücretlilere, bu aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, kişinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. Mesela, asgari ücretle çalışan bekar işçinin Ekim ayında 1.231,01 TL ye düşen net ücretini 1300 TL ye tamamlamak için Asgari geçim indirimine 69 TL. ilave yapılacaktır. Bu durumda 2016 yılı sonuna kadar bu kişi  1300 TL nin altında ücret almayacaklar.\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Uygulamadan Kimler Faydalanacak

\r\n\r\n \r\n\r\n2016 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.300,99 TL net ücret ödenmeye başlanmıştı.\r\n\r\n2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret alanlar ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret alançalışanın elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nİlave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen çalışanlar yararlanacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nGelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.\r\n\r\n \r\n\r\nİşçinin, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n

Uygulama Nasıl Olacak

\r\n\r\n \r\n\r\n2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen çalışanların ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu” nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nAradaki Fark Gelir Vergisinden Mahsup Edilecek\r\n\r\n \r\n\r\nHesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, çalışanın ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek, işverene ayrıca bir yük getirmeyecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın çalışanlara ödenmiş olması gerekmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nAsgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\nÖrnek 1: Bekâr ve çocuksuz olan işçi (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir. Vergi tarifesi nedeniyle 2016 yılı Ekim ayı net ücreti 1.231,08 TL’ye düşmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nBu işçinin eline geçen ücretin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nBöylece, bekâr ve çocuksuz işçi (A), 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nÖrnek 2: İşçi (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. İşçi (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.Ekim ayı net ücreti ise vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nBuna göre, İşçi (B) nin söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nBöylece aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.\r\n\r\n \r\n\r\nÖrnek 3: İşçi (C) asgari ücretle çalışmaktadır. İşçi (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nİşçi (C)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387,45 TL’dir. Ekim ayı net ücreti ise vergi tarifesi nedeniyle 1.317,45 TL’ye düşmektedir.\r\n\r\n \r\n\r\nİşçi (C) Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n