Malatya
14 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58661.267$

Araplar ve Yahudiler

22 Kasım 2012, Perşembe 12:07
Onlar kardeş çocuklarıdır.\r\nUrfalı Peygamber İbrahim’in eşi Sare’den olma oğlu İshak Yahudilerin atasıdır.\r\nUrfalı Peygamber İbrahim’in cariyesi Hacer’den olma İsmail Arapların atasıdır.\r\nKur’an’da geçen peygamberler;Yahudi liderleri, kralları, peygamberleridir.\r\nKur’an’da başkaca topluma ait peygamber ismi geçmez.\r\n \r\nİslam Peygamberi;Müslümanlarla Yahudiler arasında geçen Hayber Savaşı’nda kocası ölen, kendisi de esir düşerek Peygamber’e ganimet payı olarak ayrılan, Musa’nın kardeşi Harun’un neslinden olanBeni Nadir Yahudilerinin lideri Huyey bin Ahtab’ın kızı olan Safiyye ile evlidir. Ve Peygamber’in 12 eşinden 10.eşidir.\r\n \r\nYahudi'lerde ırk ve din, adeta bütünleşmiştir. Yahudi olmayan Musevî ve Musevî olmayan Yahudi, hemen hemen yok gibidir. Ancak İllumünate, Siyonizm, Masonluk, Tevrat, Talmud, Kabbala odaklı yahudi ayrışması günümüzde belirginleşmiştir.\r\n \r\nMüslümanların Yahudilere bakışını Kur'an belirler. \r\nKur'an’da; Yahudilerle alakalı değişik birçok ayet bulunmakta ve genel olarak Yahudinin yapısı, karakteri, fiilleri anlatılmaktadır. \r\n \r\nBakara 61; “Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden ve haksız yere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz.Şuayb gibi peygamberleri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırıgitmelerindendir.” \r\n \r\nMaide 64; “Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, cömert değildir, dediler. Bu dedikleri söz sebebiyle, elleri hayır yapmak hususunda bağlandı ve lanetlendiler. Doğrusu Allah'ın kudret elleri açıktır, dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen ayetler, onlardan bir çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır.” \r\n \r\nİsra, 4; “Kitaptaİsrailoğullarına şu hükmü verdik ki: “Doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz.” \r\n \r\nİsra, 5; “Bu ikisinden birincisinin vakti gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızıgöndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar, bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir.” \r\n \r\nİsra, 6; “Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş halinde sayınızı artıracağız.”\r\n \r\nİsra, 7; “Vaatlerden ikincisinin (başkaldırmanızın) ceza vakti geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebep olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid'e (Kudüs'e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.”\r\n \r\nİsra 51; “Sana alaylı alaylı başını sallayacaklar ve ne zamandır, diyecekler. Sen, ‘yakında olması mümkündür' de.” \r\n \r\nİsra 104; “Sonraİsrailoğullarına bu memlekette siz oturun, diğerinin vakti gelince, hepinizi bir araya getiririz” dedik. \r\n \r\nHaşr, 14; “Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur” \r\n \r\nMâide 51; "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı,bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." \r\n \r\nHadîs olarak da; “Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)\r\n \r\nPeki ya Araplar!\r\nYahudiler hakkında 700 yılından öncesine ait bu tespitler yanında 7.yüzyıldan bugüne kadar 1400 yıllık süre içinde Araplar ne yapmıştır? Dünyanın en güvenilmez, kaypak, çıkarcı, fesat topluluğu olarak tanınmışlardır.\r\n \r\nOnlar da peygamberin en yakın arkadaşları olan Ömer, Osman ve Ali’yi torunları Hasan’ı ve Hüseyin’i katletmişlerdir.\r\n \r\nPeygamberin ölümü ile birlikte iktidar kavgasına girişmişlerdir. Emevi iktidarında peygamber soyuna zulümler yapmış, sürmüşlerdir.İslam’ın özünü savunan bilginlere işkenceler yapmışlardır.\r\nOrta Asya’da Türkleri katliamdan geçirmişlerdir. Abbasi iktidarıile Emevileri katletmişlerdir. Daha sonra Moğol istilası ile büyük felaketler yaşamışlardır.\r\nSelçuklu ve Osmanlıdöneminde sakin yaşayan Araplar yine fesatlıkları ve bozgunculukları ile Osmanlı Türklerini arkadan hançerlemiş, Hıristiyan İngiliz ve Fransızlarla birlikte hareket etmişlerdir. O günden itibaren ilahi gazap, Araplardan eksik olmamıştır.\r\n \r\nBütün Arap bölgesi;İngiliz ve Fransız işgaline uğramıştır. Arap ülkeleri; bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen İngiliz ve Fransız egemenliği altında onursuzca yaşamışlardır.\r\n \r\n1948 yılında Yahudilerin İsrail devletini kurması ile Araplar; 1967 savaşının utancınıyaşamış ve Arap dünyası rezil olmuş, suskunluğa bürünmüştür. Irak, Afganistan, Libya işgal ve kardeşlerinin katliamında Hıristiyanlarla birlikte hareket etmişlerdir. Arap baharı ile bu kez de kendi kendilerini katletmeye başlamışlardır.\r\n \r\nİsrail ileri teknolojiye dayalı gücü ile Petrol zengini Arap dünyasına meydan okumaya devam etmektedir. İslam dünyası aç ve sefil iken onlar zenginlik içinde safahat içindedir.\r\nArap Müslümanlarının dünya Müslümanları derdi yoktur. Petrol denizinde yüzerler, Afrikalı Müslümanlara yardım etmezler. Doğu Türkistan ve Keşmir Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenmezler. Kardeşlik; Araplar için çıkar kardeşliğidir.\r\n \r\nŞimdi Yahudiler ve Araplar arasındaki savaş ortamında Türkler nerede olmalı?\r\n \r\nGünün Sözü; Fesatlık, bozgunculuk genlerinde var olan toplulukların gazaba uğramaları kaçınılmaz bir gerçekliktir.