Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.11
 • EURO
  36.07
 • ALTIN
  2582.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64174.215$

Anayasa, Hukuk Devleti, Yargı ve Demokrasi

29 Nisan 2016, Cuma 11:01
\r\nKavramlar anlam taşır. Anlamı dışında algılanması ve uygulanması halinde zihinler karışır. Çatışmacı ortam doğar. Bu kavramların başında insanoğlunun farklı din dil ırk renk cins ayrımcılığını, despotizmi ortadan kaldırmak için vardığı benimsediği ve uygulamaya çalıştığı Anayasa, hukuk devleti, insan hakları, özgürlükler, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, ticaret serbestisi  ve işleyeceği sistem olarak da demokrasi gelir.\r\n\r\n \r\n\r\nHukuk devleti mi, yargı bağımsızlığı mı, siyasi irade çoğunluk despotizmi mi var tartışmaları yapılıyor.  \r\n\r\n \r\n\r\nYandaş veya karşıt algısı; hukuk kurallarının uygulanmasında en büyük handikaptır.\r\n\r\n \r\n\r\nİnsanlar; farklılıkların eşitsizlik doğurduğunu, gücü elinde olanın ayrıcalıklı olduğu, keyfiliğin haklardan yararlanmada düzensizlik meydana getirdiği endişesi içindedir.\r\n\r\n \r\n\r\nİnsanlar; bazı insanların bazılarından daha ayrıcalıklı olmasını önlemek için de hukuk kurallarını, adil yargılamayı, kanun önünde eşitliği, masumiyet ilkesini, suçsuz ceza olmaz ilkesi benimsemiştir. Bunun sonucu olarak hukuk devleti kavramını benimseyerek, anayasa ve yasalarla siyasi iktidarın, sermaye sahiplerinin halk yığınlarını istismarını önlemeye çalışmışlardır.\r\n\r\n \r\n\r\nÇağın gereği; anayasal devlet, hukuk devletidir.\r\n\r\nDemokrasi; ayrıcalıkların olmadığı herkesin eşit olduğu hukuk devleti varsa anlamlı sistemdir.\r\n\r\n \r\n\r\nDemokrasi; yöneticilerin halk tarafından belli süreyle seçmesi ve değiştirebilmesi iken, Hukuk devleti; kişi sınıf ve zümre ayrımcılığının olmadığı herkesin her vatandaşın doğuştan eşit haklara sahip olduğu temeline dayanır. Bunun içinde kuvvetler ayrılığı anlayışı ile yargı bağımsızlığı esas alınmıştır. \r\n\r\n \r\n\r\nTarih boyunca; yargıyı istediği gibi kullanan siyasi iktidar, her zaman hukukta muhaliflere adalet hakkı tanımadan yeni haksızlıklar yaratmıştır.  Ne adına? Din adına, ideoloji adına haksızlıklar yapılmıştır, yapılmaktadır.\r\n\r\n \r\n\r\nGücün hukukunun olduğu yerde despotizm vardır. \r\n\r\nHukuk başka şeydir, yasa çıkartmak başka şeydir. Hukuk, yasayı belirler. Yasa, hukuku belirlemez. Bir yasa çıkarıldığında bu hukuk olmaz, yasal düzenleme olur. \r\n\r\n \r\n\r\nGenel olarak gözlenen; siyasi iktidarın yargı gücünü de kullandığı, bunun için yasal düzenlemeler yaparak yargı erkini emrine aldığı şeklindedir. \r\n\r\n \r\n\r\nYürütmeye verilen yetkiler; normal, olağan bir hukukun çok üstündedir. Bu yetkilerle; hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan düzenlemelere gidilmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\nTürkiye'de siyasi iktidar gücü; hukuk devleti değil yasa devleti olmayı tercih etmiştir. \r\n\r\n \r\n\r\nMahkemelerde olması gereken yetkiler; hukukun temel ilkelerine dayanmalıdır.\r\n\r\n \r\n\r\nBunlar; -suçsuzluk karinesi ilkesi -kuşkudan sanık yararlanır ilkesi -silahların eşitliği ilkesi -adil yargılanma ilkesidir \r\n\r\n \r\n\r\nHukuk devletinde; kimseye olağanüstü, hukukun olması gerektiğini söylediğinin dışında yetkiler verilemez. Verildiğinde başka güç merkezleri oluşur, hukuk ortadan kalkar. \r\n\r\n \r\n\r\nYasalar; hukukun hizmetinde olmalı. Hukuku kimse kullanmamalı. Sonuçta yasal bir düzenleme yaparsınız ama bu hukuka uygun olmaz, \r\n\r\n \r\n\r\nHukukun amacı; düzeni ve adaleti sağlamak demektir. Adalet, yasanın emrine girmişse o zaman görünüşte bir adalet vardır. Hukukla ilgisi olmaz, görünüşte hukuktur. \r\n\r\n \r\n\r\nHiç kimseye, olağanüstü, hukukun olması gerektiğini söylediğinin dışında, yetkiler verilmemelidir. Verilirse, hukuk ortadan kaldırılmış olur.   Korkarak, ürkerek, duygusallığa kapılarak hukuk oluşturulmamalıdır. Yasa çıkarırsınız ama artık o hukuk değildir, iktidar gücünün korku aracıdır. \r\n\r\n \r\n\r\nYaşanan ve yaşatılan sıkıntılar, toplumda hemen herkesi rahatsız edici bir boyuta gelmiştir. \r\n\r\n \r\n\r\nKeyfi yandaşı koruma ve kollama, muhalifi sindirme susturma, hak almadan mahrum etme anlayışı; adalet sistemini, yargı sistemini bunaltmış, yargıya olan güveni sarsmıştır. \r\n\r\n \r\n\r\nOysa yargı; güçsüzlerin sığınacağı limandır. Hak arayan ya da haksızlığa uğrayan insanlar, adaletin tarafsız ve yansız sağlanması ile rahatlamalıdır.   Uygulamalardan ve sıkıntılardan ders alınmalıdır. \r\n\r\n \r\n\r\nGünün Sözü: Güçlünün güçsüze yapacağı en büyük kötülük, adalet adına adaletsizlik yapmasıdır.\r\n\r\n \r\n\r\n