Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58113.173$

Analık İzni ve Kısmi Süreli Çalışma

15 Şubat 2016, Pazartesi 11:29
4857 sayılı iş kanunu 74. Maddesi analık halinde çalışma ve süt iznini düzenlemektedir.\r\n\r\nBuna göre kadın işçi doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta, çoğul gebelikte 18 hafta analık izin hakkı bulunmaktadır. Erken doğumda kullanamadığı izin doğum sonrasına eklenmektedir.\r\n\r\n29.1.2016 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6663 sayılı kanun ile ebeveynlere yeni haklar getirildi.\r\n\r\na. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.\r\n\r\nb. doğum izni sonrası, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde;\r\n\r\n1- Birinci doğumda 60 gün,\r\n\r\n2- İkinci doğumda 120 gün,\r\n\r\n3- Sonraki doğumlarda ise 180 gün\r\n\r\nsüreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.\r\n\r\nÇoğul doğum hâlinde bu sürelere 30 gün eklenerek 90, 150,210 olarak izin verilir.\r\n\r\nÇocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.\r\n\r\nYukarıdaki haklardan yararlananlar için ayrıca süt izni verilmez.\r\n\r\nİsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.\r\n\r\n6 aya kadar ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene de verilir.\r\n\r\n \r\n\r\n

Kısmi Süreli Çalışma

\r\n\r\n \r\n\r\nİşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3'ü (30 saat) olması esastır.\r\n\r\nYukarıda öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri;\r\n\r\n- Kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.\r\n\r\n- Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.\r\n\r\nKısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.\r\n\r\nKısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması halinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.\r\n\r\nKısmi süreli hakkından faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır.\r\n\r\nAnne veya babadan herhangi birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.\r\n\r\nÜç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma hakkından faydalanır.\r\n\r\n \r\n