Malatya
21 Temmuz, 2024, Pazar
 • DOLAR
  33.19
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2550.9
 • BIST
  11156.2
 • BTC
  67095.506$

6552 Sayılı Kanunda GSS Prim Borcu Yapılandırmaları

10 Kasım 2014, Pazartesi 22:15
6552 Sayılı Kanunda GSS Prim Borcu Yapılandırmaları\r\n6111 sayılı kanunla düzenlenen 4857 sayılı İş Kanunu 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1/1/2012 tarihinden itibaren başladı.\r\nGelir Testi Yaptıranların 1 Temmuz 2014-31 Aralık 2014 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;\r\n-60/C-1:Asgari ücretin(1.134,00) üçte birinin (378,00 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,\r\n-60/G-1:Asgari ücretin üçte biri (378,00 TL) ile asgari ücret (1.134,00) arasında ise, 378,00 x %12 = 45.36 TL,\r\n-60/G-2:Asgari ücret (1.134,00 TL) ile asgari ücretin iki katı (2.268,00) arasında ise, 1.134,00 x %12=136,08 TL,\r\n-60/G-3:Asgari ücretin iki katından (2.268,00 TL) daha fazla ise, 2.268,00 x % 12 = 272,16 TL, olacaktır.\r\n GSS Sigortalıların Gelir Testi İşlemleri\r\n60 (g) kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 01.10.2014 tarihinden itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.\r\n \r\nRe’sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan 11.09.2014 tarihinden önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından (2.268,00 TL) daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.Ancak, 11.09.2014 tarihine kadar ödenmiş olan genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.\r\n \r\nİlk Defa Gelir Testine Başvuracakların GSS İşlemleri\r\n5510/60 (g) kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, 11.09.2014 tarihi takip eden aybaşından (01.10.2014) itibaren altı ay içerisinde (31.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar) ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre GSS primleri tahakkuk ettirilecektir.\r\nÖrnek 1-10.05.2012 tarihinde 5510/60 (g) kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmediği anlaşılan kişinin,  10.10.2014 tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1 gelir seviyesinde) tespit edildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 10.05.2012 tarihinden itibaren (60/G-1) gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bu gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Bu kişinin 10.09.2014 tarihine kadar ödenmiş genel sağlık sigortası primleri varsa iade edilmeyecektir.\r\nÖrnek 2-21.03.2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 12.04.2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin gelir testine hiç başvurmaması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek primleri 21.03.2013 tarihinden itibaren (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden 18.10.2014 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi olan 21.03.2013 tarihinden itibaren    (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.\r\n \r\n10.09.2014 ÖncesiGelir Seviyesi Tespit Edilmiş GSS’ liler İle İlgili Yapılacak İşlemler\r\n5510/60 (g) kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri (60/G-3) seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.\r\n \r\nGelir testi sonucuna göre belirlenen gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihinden itibaren esas alınacağı öngörüldüğünden, bu nitelikteki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.\r\nÖrnek 3-01.05.2012 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 11.05.2012 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin, 18.02.2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 21.02.2013 tarihinde sonuçlandığı ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının aylık asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin genel sağlık sigortası primleri;\r\n- Gelir testine 6 aylık süreden sonra başvurması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 01.05.2012 tarihinden gelir testinin sonuçlandığı 20.02.2013 tarihine kadar (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak,\r\n- 21.02.2013 tarihinden itibaren ise gelir testi sonucuna göre belirlenen (60/C-1) gelir seviyesi esas alınarak\r\ntahakkuk ettirilmiştir.\r\nAncak; sigortalının tescil işlemleri Geçici 53 üncü madde hükümlerine istinaden yeniden değerlendirildiğinde, 01.05.2012 tarihinden 20.02.2013 tarihine kadar bu kişi adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir ödemenin olmadığı da dikkate alındığında, gelir testi sonucunda tespit edilen (60/C-1) gelir düzeyi; 21.02.2013 tarihinden itibaren değil, tescil başlangıç tarihi olan 01.05.2012 tarihinden itibaren dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bu kişinin genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan primlerinin tamamı ilgili kurumlarca ödeneceğinden, bu kişinin yapılandırmaya esas herhangi bir borcu olmayacaktır.\r\nÖrnek 4-11.03.2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 17.04.2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin, 21.11.2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 29.11.2013 tarihinde (60/G-1) gelir seviyesinde sonuçlandığı varsayıldığında, kişinin genel sağlık sigortasına ilişkin tescil kayıtlarının incelenmesi sonucunda;\r\n- Mevzuatta öngörülen sürenin dışında gelir testine başvuruda bulunması nedeniyle, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 11.03.2013 - 28.11.2013 tarihleri arasında (60/G-3) gelir seviyesinin esas alındığı,\r\n- Yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olmasından dolayı 29.11.2013 tarihinden itibaren ise (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden devam ettiği,\r\nanlaşılmıştır.\r\nAyrıca, genel sağlık sigortası primlerine ilişkin kayıtlarının kontrol edilmesi neticesinde;\r\n- 2013/Mart, Nisan, Haziran aylarına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi içerisinde ödendiği,\r\n- 2013/Mayıs ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi dışında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödendiği,\r\n- 2013/Temmuz ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primin ise 10 günlük süreye isabet eden kısmının ödendiği,\r\ntespit edilmiştir.\r\nBu durumda, geçici 53 üncü madde uyarınca sigortalının tescil kaydı, tescil başlangıç tarihinden itibaren (11.03.2013) tespit edilen gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden güncellenecektir. Güncelleme sonucunda daha önceden ödenen dönemler için prim tahakkuku yapılmayacak olup ödenmeyen dönemler için tespit edilen gelir seviyesine göre prim tahakkuku yapılacaktır. Ayrıca daha önceden ödenen primlerden artan tutarın bulunması halinde ise bu primler iade edilmeyecektir. Dolayısıyla; gelir testi sonuçları primi ödenmemiş sürelere uygulanacaktır.\r\n \r\nPeşin Ödeme, Taksitli Ödeme Ve Faiz Tutarları\r\n60 (g) kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası prim borçluları1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 7 ay içerisinde (30 Nisan 2015) başvurmaları ve taksitlendirme yapılması halinde ilk taksitlerini 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde ödemeleri gerekir.\r\nPeşin Ödeme: 5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmaz. Prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.”\r\n \r\nTaksitli Ödeme: Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.\r\nc) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;\r\n1) Altı eşit taksit için (1,05),\r\n2) Dokuz eşit taksit için (1,07),\r\n3) Oniki eşit taksit için (1,10),\r\n4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),\r\nkatsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Borcunu daha kısa sürede ödemek isteyenler için borç,  ilgili katsayıya göre düzeltilir.”\r\n \r\nGSS Borcunun Peşin Ödenmesi Ve Ödeme Süresi\r\n5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacak aslının tamamının 31.05.2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 01.06.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.\r\nDolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların kapsama giren alacak asıllarının tamamını 01.06.2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarları esas alınarak hesaplanan tutarının tahsilinden vazgeçilecektir.\r\nÖrnek 5- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan (C) sigortalısının geçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 30.04.2014 tarihine kadar birikmiş prim borcu aslının 4.758,00 TL tutarında olduğu varsayıldığında,  bu alacağın tamamının en geç 01.06.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın tahsilinden vazgeçilecektir.\r\n \r\n