Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.10
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2582.5
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64194.26$

2017 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Engelli İndirimi

27 Aralık 2016, Salı 08:53
27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 296 Seri No’ lu Gelir Vergisi Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ücretlerden kesilecek vergi dilimi, Engelli indirim tutarları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.\r\n\r\n \r\n\r\n193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\n2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\n2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 193 Sayılı Kanunun;\r\n\r\n \r\n\r\n1- Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı\r\n\r\n \r\n\r\nGelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14 TL olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\n2- Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere; \r\n\r\n \r\n\r\n- Birinci derece engelliler için 900 TL,\r\n\r\n- İkinci derece engelliler için 470 TL,\r\n\r\n- Üçüncü derece engelliler için 210 TL,\r\n\r\n \r\n\r\n2017 Yılında Ücretlerden Kesilecek Gelir Vergisi Dilimleri\r\n\r\n \r\n\r\n193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\na. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınacak Tarife\r\n\r\n \r\n\r\n13.000 TL’ye kadar                                                                                15\r\n\r\n30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                      20\r\n\r\n110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası                                    27\r\n\r\n110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası                35\r\n\r\n \r\n\r\nb. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.\r\n\r\n \r\n\r\n13.000 TL’ye kadar                                                                   15\r\n\r\n30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                         20\r\n\r\n70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL,  fazlası                        27\r\n\r\n70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası      35\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n